Geri
SUR207 - Genel Mikrobiyoloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR207Genel MikrobiyolojiZorunlu230.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere bakterilerin sınıflandırılması, bakterilerin anatomik yapısı ve fizyolojik özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Fikri BALTA, Yrd. Doç. Dr. Şevki KAYIŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.ARDA M., 1985. Genel Mikrobiyoloji, Ankara Üniversitesi Veteriner Fak.Yayınları: 402. 530s2.Arda M., 2000. Temel Mikrobiyoloji ; Genişletilmiş İkinci Baskı. Medisan Yayın Serisi no 46. 548s 

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Mikrobiyolojinin tarihçesi, klasifikasyonu ve bakterilerin isimlendirilmesi, bakterilerin morfolojik özellikleri, anatomik yapıları ve kimyasal yapıs,ı bakterilerin beslenmesi, bakteriyel enzimler, bakterilerin üremesi ve üremede etkili olan faktörler, mikrobiyal üremenin kontrol edilmesi

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Mikrobiyolojinin tarihçesinin öğretilmesi
2-Bakterilerin sınıflandırılmasının öğretilmesi
3-Bakterilerin anatomik yapısının öğretilmesi
4-Bakterilerin üremesinin öğretilmesi
5-Dezenfeksiyon ve sterilizasyonun öğretilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Mikrobiyolojinin tarihçesi ve bakterilerin sınıflandırılması
2-Bakterilerin isimlendirilmesi
3-Bakterilerin morfolojisi
4-Gram (+) bakteriler, Koklar Mikrokok,Diplokok,Streptokok,Stafilokok,Tetrakok,Sarsina
5-Gram (-) bakteriler,Basiller
6-Bakterilerin anatomik yapıları,Dış yapı,Hücre duvarı,Kapsül,Mikrokapsül
7-Bakterilerde aktif ve pasif transport
8-Ara sınav
9-Flagella,Fimbria
10-Bakterilerde hareket, pasif hareket,aktif hareket,spiral,kayma hareketi,koloni hareketi
11-Bakterilerde iç yapı,nukleus
12-Hücrenin iç organelleri
13-Bakterilerin beslenmesi
14-Bakterilerde enzimler
15-Antimikrobiyal maddeler ve üremenin kontrolü Dezenfektanlar ve dezenfeksiyon
16-Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek