Geri
SUR205 - Balık Biyolojisi
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR205Balık BiyolojisiZorunlu230.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Çenesiz, kıkırdaklı ve kemikli balıkların morfolojik özellikleri, vücut şekilleri, yüzgeçler, pullar, iskelet sistemleri, kaslar, sindirim sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, üreme sistemi, sinir sistemi, endokrin sistemi, duyu ve ışık organlarının tanıtılması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Semih Engin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Arıncı, K. ve Elhan, A. 1983. Anatomi Terimleri Klavuzu. 5. baskı, Hacettepe Taş Kitapçılık Ltd. Şti., 148 s.2.Baran, İ. ve Timur, M. 1983. İchthyologie; Balık Bilimi. Anakara Üniv. Basımevi, Ankara, 174 s.3.Çelikkale, M.S. 1986. Balık Biyolojisi. Karadeniz Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu. Genel Yayın No:101, Yüksek Okul Yayın No: 1, Trabzon, 387 s.4.Demir. N. 2006. İhtiyoloji. (Ed., Karataş, M.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 423 s.5.Geldiay, R. ve Balık, S. 1999. Türkiye Tatlısu Balıkları. 3. baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, 532 s. 

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Çenesiz, kıkırdaklı ve kemikli balıkların anatomik ve fizyolojik özellikleri
2-Balıklarda iskelet sistemi
3-Balıklarda kas sistemi
4-Balıklarda sindirim sistemi
5-Balıklarda solunum sistemi
6-Balıklarda dolaşım ve üriner sistemi
7-Balıklarda üreme sistemleri
8-Balıklarda sinir ve endokrin sistemler
9-Balıklarda duyu organlarının fonksiyonları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Çenesiz, kıkırdaklı ve kemikli balıkların morfolojik özellikleri
2-Vücut şekilleri ve yüzgeçler
3-Deri ve türevleri (pullar, renk hücreleri, parlama bezleri, zehir bezleri, elektrik organları, bıyık ve sakallar, yanal çizgi, burun delikleri, anüs ve kloak açıklığı)
4-İskelet sistemleri
5-Kaslar ve hareket
6-Sindirim sistemi ve beslenme
7-Solunum sistemi
8-ARA SINAV
9-Dolaşım sistemi
10-Üriner sistem, böbreklerin yapısı, boşaltım ve osmoregülasyon
11-Üreme sistemi ve üreme stratejileri
12-Sinir sistemi
13-Duyu organları
14-Endokrin sistem
15-MAZERET SINAVI
16-FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek