Geri
SUR203 - Genetik
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR203GenetikZorunlu230.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersi alan öğrencileri temel genetik kavramları kavratmak, Mendel genetiği hakkında temel oluşturmalarını sağlamak, Mendel genetiğinin temel yasalarının bilime katkıları konusunda bilgilendirmek, modern genetiğin özellikle DNA teknolojisi ile ilgili konularda problem çözme ve analitik düşünme kabiliyetlerini geliştirilmek ve genetikçilerin problemleri nasıl çözdüğünü kavrayabilecek temel bilgilerle donatmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Yusuf BEKTAŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Genetik / Prof. Dr. Mustafa KURU / Doç. Dr. S. Ergene GÖZÜKARA (2001 1. Baskı – 350 Sayfa)2.Ahmet Yıldırım, Yaşar Karadağ, Nejdet Kandemir, Mehmet Ali Sakin, Nobel Yayın Dağıtım, 2008, Ankara, ISBN 978-605-395-065-3 3.Genetik. William S. Klug and Michael R. Cummings. Çev. Ed. Prof. Dr. Cihan Öner. Palme Yayıncılık, Ankara, 2000.4.Genetik Ders Notları, Belduz vd, Biyoloji Bölümü, TRABZON, 2000

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Genel Biyoloji

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Genetiğin tarihçesi, temel kavramları ve kalıtım modelleri, deney organizmaları ve varyasyon, kalıtımın kromozomal temelleri, organizasyonu, gen etkileşimleri, istatistiki analiz, gen bağlantısı, kantitatif kalıtım, eşeye bağlı ve eşeyin etkisinde kalıtım, kromozom yapısı ve sayı değişmeleri ve mutasyon, populasyon genetiği

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Mendelin kalıtımla ilgili kanunlarını ve bu kanunların sitogenetik ile ilişkisini anlamalı
2-Monohibrit ve dihibrit kalıtımla ilgili çaprazlama problemlerini çözebilmeli
3-Kalıtımın biyolojik esaslarını hakim olmalı ve Hücre bölünmesi (Mayoz ve mitoz) olaylarını izah edebilmeli
4-Çaprazlama sonuçlarına khi kare testini uygulayabilmeli ve istatistiki analiz yapabilmeli
5-Canlılarda eşey tayini yapabilmeli, eşeye bağlı ve eşeyin etkisinde kalan karakterlerin kalıtımını tanımlayabilmeli ve bu karakterlerin ayrımını yapabilmeli
6-Gen bağlantısı problemlerini çözebilmeli ve krossing-over mekanizmasını anlatabilmeli
7-Çoklu allelleri ve bir genin birden fazla karakter üzerine etkisini tanımlayıp, açıklayabilmeli, ilgili problemleri çözebilmeli
8-Kantitatif genetik soruları çözebilmeli
9-Kromozomal yapı ve sayı değişimlerini ile Gen mutasyonlarını tanımlayabilmeli, mutajen faktörleri sınıflandırabilmeli
10-Bir popülasyondaki gen frekansını değiştirebilen faktörleri izah edebilmeli ve Hardy-Weinberg eşitliğini kullanarak bir popülasyondaki sözkonusu gen frekansını hesaplayabilmeli
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Genetiğe giriş Genetiğin Tarihçesi
2-Mendel genetiği
3-Mendel genetiğinden sapmalar
4-Kalıtımın Biyolojik Esasları ve Hücre Bölünmesi
5-Genetikte Olasılık (Khi Kare (X2) Testi)
6-Canlılarda Eşey Tayini ve Eşey İle ilgili Kalıtım
7-Genlerin Bağlantısı ve Krossing-Over
8-Ara Sınav
9-Çoklu Allel Genler, kantitatif Kalıtım
10-Mutasyonlar: Kromozomlardaki Yapı (Defisiens, Delesyon, İnversiyon, Duplikasyon, Translokasyon ) ve Sayı (Euploidi (Monoploidi, Poliploidi), Aneuploidi (Monosomi, Nullisomi, Polisomi) Değişimleri
11- Gen Mutasyonları (Nokta mutasyonlar) ve Mutajenler
12-Çekirdek Dışı (Ekstrakromozomal) Kalıtım
13-Populasyon genetiği, Hardy-Weinberg kuralları ve uygulamaları
14-Bir popülasyondaki gen frekanslarını etkileyen faktörler
15-Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek