Geri
SUR201 - İstatistik
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR201İstatistikZorunlu230.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, temel istatistik bilgisini ve bazı istatistiki analiz yöntemlerini kavratmak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cemalettin ŞAHİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Yıldız, N., Akbulut, Ö., Bircan, H., 1999, İstatistiğe Giriş,Erzurum2.Owen, F., Jones, R., 1990, Statistics, 3rd Edition3. Elbek, A.G., Oktay, E., ve Saygı, H., 2010, Su Ürünlerinde Temel İstatistik, Ege Üniveristesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 19, Ders Kitabı Dizin No: 6, (6. Baskı).Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., 2005, Biyoistatistik , Hatipoğlu Yayıncılık. 

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

İstatistikte kullanılan kavramlar, toplanan verilerin düzenlenmesi, merkezsel ve yaygınlık ölçüleri, Olasılık kavramı, binom, poisson ve normal dağılım, örnekleme dağılımları, parametrik ve parametrik olmayan testler, regresyon ve korelasyon analizi.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Alınan verileri sınıflandırarak özetleyebilecek
2-Verilerden dağılış ölçülerini hesaplayabilecek
3-Veriler üzerinde istatistiki analiz yapabilme becerisini kazanacak
4-Elde edilen verilerin analizlerine ilişkin uygun istatistiki yöntemi belirleyebilecek
5-Yapılan analizleri yorumlayabilecek
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Temel kavramlarKonuyla ilgili uygulama
2-Verilerin düzenlenmesi: Sıklık tabloları ve grafiklerKonuyla ilgili uygulama
3-Yer ve dağılış ölçüleriKonuyla ilgili uygulama
4-Olasılık ve olasılık dağılımları Konuyla ilgili uygulama
5-Binom ve Poisson dağılımıKonuyla ilgili uygulama ve ödev
6-Normal dağılım ve özellikleriKonuyla ilgili uygulama ve ödev
7-Ara Sınav
8-Örnekleme planları ve örnek dağılışlarKonuyla ilgili uygulama
9-Tahminler, kitle ortalamasına ilişkin güven sınırlarıKonuyla ilgili uygulama ve ödev
10-Hipotez testleri ( Z-dağılışı)Konuyla ilgili uygulama
11-Hipotez testleri (Student t-dağılışı)Konuyla ilgili uygulama
12-Hipotez testleri (χ 2-dağılışı)Konuyla ilgili uygulama ve ödev
13-Regresyon AnaliziKonuyla ilgili uygulama
14-Varyans analiziKonuyla ilgili uygulama
15-Varyans analiziKonuyla ilgili uygulama ve ödev
16-Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek