Geri
SUR110 - Ekoloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR110EkolojiZorunlu120.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, ekoloji ile ilgili temel bilgilerin kavranmasını, ekosistem işleyişi, biyolojik çeşitlilik, populasyon yapısı ve dinamikleri gibi terimlerin öğrenilmesini sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Rahşan Evren MAZLUM

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kocataş, A. Ekoloji, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 142. Bornova-İzmir. Yardımcı Kitaplar: Seyhan, K., Başusta, N. Kıyısal Ekosistem, Nobel Yayınları No: 1263

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Ekoloji ve çevre bilimlerinin tanıtılması, doğal seçilim ve türlerin oluşumu, Ekolojide kullanılan terimler ve kavramlar, Ekosistem ve özellikleri,İnsanlığın ekolojik sorunları.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Ekolojik terimler hakkında yorum yapabilme
2-Sistem ve Ekosistem kavramları hakkında yorum yapabilme
3-Abiotik ve Biotik faktörlerin organizmalara etkilerini açıklayabilme
4-Populasyon ekolojisi ve populasyon dinamiği ile ilgili kavramları açıklayabilme
5-Tür toplulukları ekolojisi, Ekosistem ve özellikleri ile ilgili yorum yapabilme
6-İnsanlığın ekolojik sorunları, doğanın korunması, Ekolojik denge, biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili kavramları açıklayabilme
7-Çevresel koruma ve yeni yaklaşımlar hususunda yorum yapabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Ekoloji ve çevre bilimlerinin tanımı, türlerin oluşumu, tür kavramı ve biyolojik çeşitlilikBilgisayar destekli çeşitli videolarla konun desteklenmesi
2-Ekolojide temel bazı kuram ve kavramlar, mekansal kavramlar, canlı toplulukları ile ilgili kavramlar, ekolojik ilşikiler Ekolojik ilişkiler ile ilgili data show
3-Birey ekolojisi,abiotik faktörler ve organizmalara etkisi, Abiotik faktörlerin organizmalara etkisi ile igili data show
4-İklimsel abiotik faktörlerSıcaklık vb. iklimsel faktörlerle ilgili faktörlerin incelenmesi
5-İklimsel olmayan abiotik faktörler Diğer abiotik faktörlerin calı organizmalara etkilerinin incelenmesi
6-Biotik faktörler, besin beslenme ve organizmalara etkileri Prey-Predatör ilişkileri ile ilgili data show
7-Biyolojik ilişkiler, Tür içi ilişkiler, hayvanda sosyal yaşantı Biyolojik ilişkilerin çeşitli örneklerle tespiti
8-ARA SINAV
9-Tür içi rekabet, Türler arası ilişkiler, Rekabet ve Ekolojik niş Tür içi rekabetin deniz ekolojisinden örneklerle incelenmesi
10-Populasyon ve yapısal özellikleri Populasyon örnekleri
11-Populasyon dinamiği, canlı kaynakların kullanımında populasyon dinamiğinin önemi Populasyon dinamiğinin önemi ve incelenmesi
12-Tür toplulukları ekolojisi ve kommunite kavramı , kommunitelerin özellikleriKommunite kavramının örneklerle incelenmesi
13-Ekosistem ve özellikleriEkosistem örnekleri
14-Karasal Ekosistemler, tatlısu ekosistemleri, denizel ekosistemler Farklı ekosistemlerle ilgili data show
15-İnsanlığın ekolojik sorunları, Ekolojik denge, Biyoçeşitliliğin korunması, Çevresel koruma ve düzenlemede yeni yaklaşımlar Ekolojik sorunlar ve çevre koruma ile ilgili tartışma
16-FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek