Geri
SUR102 - Su Bitkileri
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SUR102Su BitkileriZorunlu120.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin sucul ortamda yaşayan bitkilerin sistematik ve biyo-ekolojik özelliklerini kavramasını sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Hakan KARAOĞLU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kadıoğlu, A. Su Bitkileri Ders Notları, 75 s.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bitki sistematiğinin başlıca özellikleri; Su bitkilerinin biyolojik, sistematik ve ekolojik özellikleri, üreme mekanizmaları ve morfolojileri

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Bitki taksonomisinin genel özellikleri hakkında yorum yapabilme
2-Alglerin (Algae) biyo-ekolojik özellikleri ve taksonomisini açıklayabilme
3-Mantarların (Mycophyta) bio-ekolojik özellikleri ve taksonomisini açıklayabilme
4-Karayosunlarının (Bryophyta) biyo-ekolojik özellikleri ve taksonomisini açıklayabilme
5-Eğreltilerin (Pteridophyta) biyo-ekolojik özellikleri ve taksonomisini açıklayabilme
6-Monocotyledonae ve Dicotyledonae su bitkilerinin biyo-ekolojik özellikleri ve taksonomisini açıklayabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Türün tanımı, bitki sistematiğinin tarihçesi ve prensipleriMikroskobun tanıtılması ve sistematik hakkında bilgiler
2-Mavi-Yeşil Alglerin (Siyanobakteriler) genel özellikleri, yaşam ortamları ve üremesi; Chroococcales, Chamaesiphonales, Pleurocapsales ve Nostocales takımlarının biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiğiOscillatoriaceae, Nostocales, Pleurocapsales ve Chroococcacaeaeailesine ait türlerin incelenmesi
3-Alglerin genel özellikleri ve sistematiği; Kamçılı alglerin (Flagellatae) genel özellikleri ve sistematiğiEuglenales ve Volvocales takımına ait türlerin incelenmesi
4-Altın rengi alglerin (Chrysophyceae) ve Silisli alglerin (Bacillariophyceae ) genel özellikleri ve sistematiğiPennales takımına ait türlerin incelenmesi
5-Sarı alglerin (Xantophyceae ) ve Yeşil alglerin (Chlorophyceae ) genel özellikleri ve sistematiğiHeterosiphonales, Oedogoniales ve Ulotricales takımına ait türlerin incelenmesi
6-Kavuşur alglerin ( Conjugatae) ve Esmer alglerin (Phaeophyceae) genel özellikleri ve sistematiğiConjugales ve Fucales takımına ait türlerin incelenmesi
7-Kırmızı alglerin (Rhodophyceae) genel özellikleri ve sistematiğiCeramiales takımına ait türlerin incelenmesi
8-ARA SINAV
9-Mantarların (Mycophyta) genel özellikleri, yaşam ortamları ve üremesi; Cıvık mantarların (Myxomycetes) ve Algsi mantarların (Phycomycetes) ) genel özellikleri ve sistematiğiSaprolegniales takımına ait türlerin incelenmesi
10-Karayosunlarının (Bryophyta) genel özellikleri ve sistematiğiBryophyta sınıfına ait türlerin incelenmesi
11-Eğrelti otlarının (Pteridophyta) genel özellikleri ve sistematiğiPteridophyta sınıfına ait türlerin incelenmesi ait türlerin incelenmesi
12-Tohumlu su bitkilerinin genel özellikleriCallitriche ve Ceratophyllaceae’ye ait türlerin incelenmesi
13-Dicotyledonae sınıfı su bitkilerinin genel özellikleri ve sistematiğiHaloragaceae, Nymphaeaceae ve Brassicaceae’ye
14-Dicotyledonae sınıfı su bitkilerinin genel özellikleri ve sistematiğiPrimulaceae ve Ranunculaceae’ye ait türlerin incelenmesi
15-Monotyledonae sınıfı su bitkilerinin genel özellikleri ve sistematiğiMonotyledonae sınıfına ait türlerin incelenmesi
16-FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek