Geri
BIO121 - Genel Biyoloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BIO121Genel BiyolojiZorunlu110.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Biyolojinin prensipleri ve temel içerikleri hakkında açık bir bakış açısı kazandırmak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Yusuf BEKTAŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Genel Biyoloji / Prof.Dr. Mustafa Yel / Prof.Dr. Zafer Bahçeci / Doç.Dr. Mehmet Yılmaz ( 2009 Baskı - 398 Sayfa )2.Genel Biyoloji / Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt (2010/3.Baskı - 275 Sayfa)3.Genel Biyoloji Laboratuvarı, Narçin P. Ünsal, 1990, İ. Ü. Basımevi, İstanbul.4.Editörler. A. Eser ELÇİN, Figen ERKOÇ, 2010,Biyoloji Laboratuvarının temelleri, Palme yayıncılık, Ankara5.Ali Ateş, 2005, Genel Biyoloji Zooloji laboratuarı, Palme Yayıncılık, Ankara

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Hücresel yapılar ve organizasyon, hücre metabolizmasına giriş. Hücresel solunumu ve fotosentez. Genetik, hücre döngüsü ve hücre bölünmesi, mendel genetiği ve kalıtımın prensipleri. Canlılarda büyüme, üreme ve gelişme. Canlılarda hücre-doku-organ-sitem organizasyonu. Ekoloji. Canlıların sistematiği. Biyocoğrafya. Mikroskobun tanıma, hücresel yapıların incelenmesi, tek hücreli canlıların incelenmesi, Mitoz bölünme evrelerinin gözlenmesi, Besinlerde karbonhidrat, yağ ve proteinlerin tespiti.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Hücresel yapıları tanımak, işlevlerini bilmek, prokaryotik ve ökaryotik hücreleri ayırt etmek
2-Hücredeki metabolik olayları (fotosentez ve solunum) ve canlılarda enerji döngüsünü kavramak
3-Kalıtımın esaslarını, hücre bölünmesini, kromozomları, kalıtsal bilginin korunumu ve aktarılmasını. Kalıtımın moleküler temelini, DNA’nın yapısını, protein sentezini ve evrim mekanizmasını kavramak.
4-Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme mekanizmalarını anlamak
5-Hücre, doku, organ ve sistem organizasyonunu kavramak
6-Ekolojik kavramları ve canlılar arasındaki ilişki tiplerini bilmek
7-Biyolojik çeşitlilik kapsamında canlıları sınıflandırabilmek, sistematik kategorileri tanımlayabilmek
8-Biyocoğrafyanın önemini anlamak ve canlıların sınıflandırılması ve dağılımına etki eden faktörleri kavramak
9-Bitki biyolojisi kapsamında bitki sınıflandırması, embriyolojisi, anatomisi, gelişme ve farklılaşmalarına ilişkin fizyolojik olayları anlamak.
10-Hayvansal dokuların en basit canlılık düzeyinden en yüksek canlılara kadar organizasyonunun tanımlanabilmesi
11-Yukarıda bahsedilen konularla ilgili laboratuar deneyleri yapabilecek bilgi becerileri kazanmak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Biyoloji kavramı, biyolojinin önemi, tarihsel gelişimi ve biyolojik organizasyon Laboratuvarda uyulması gereken kurallar ve cam malzemelerin tanıtımı, Mikroskop kullanımı
2-Hücrenin tanımı, hücre organelleri, prokaryotik ve ökaryotik hücreler ve özellikleri, biyolojik membranlar, hücreler arası bağlantılar Bitki ve hayvan hücre yapısı, bitki hücrelerinde plastit, nişasta ve kristallarin incelenmesi
3-Hücrenin yapı ve içerik maddeleri, makromoleküllerin (karbonhidratlar, lipidler, proteinler, DNA ve RNA) yapı ve işlevleri, madde taşınımı, hareket Su kültürlerinde Paramecium ve tek hücreli canlıların gözlenmesi
4-Fotosentezin ve hücresel solunumun tanımı ve kimyası Kan grubu tayini, kan hücre sayımı
5-Canlılarda enerji döngüsü ve beslenmeBitkilerde organik madde sentezinin gösterilmesi
6-Canlılarda enerji döngüsü ve beslenmeBitkilerde solunum sonucu ısı ve karbondioksit çıkışı
7-Genetiğin temel kavramları, hücre döngüsü, mitoz ve mayoz bölünme, Mendelin kalıtım yasalarıBesinlerde karbohidratların aranması ve tanımlanması
8-Ara sınav
9-Kalıtımın temel prensipleri ve moleküler temelleri, gen teknolojisi, evrim, biyolojik çeşitlilik ve canlılığın orjiniMitoz bölünme evrelerinin incelenmesi
10-Canlılarda büyüme, üreme (eşeyli ve eşeysiz), gelişmeBakteri kültür ortamı hazırlanması ve üretimi
11-Hayvanlarda hücre-doku-organ ve sistem organizasyonunun incelenmesi (boşaltım ve üreme, solunum, sindirim, hareket, ve sinir sistemleri)Pratik yöntemlerle DNA izolasyonu
12-Ekolojiye giriş ve ekolojik kavramlar, ekolojik faktörler, canlılar arasındaki ilişkilerBitkisel ve hayvansal dokuların incelenmesi
13-Canlıların sistematiği, tür tanımı, sistematik kategoriler, basit ve yüksek canlılık tanımının yapılması, sistematik olarak basitten karmaşığa canlı gruplarının incelenmesiKurbağanın iç organlarının incelenmesi
14-Biyocoğrafyanın tanımı, tarihi ve dalları, karasal ve denizel alanların sınıflandırılması, canlıların yayılışına etki eden faktörlerSınıflandırma anahtarının oluşturulması
15-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek