Geri
DUM244 - Maritime English II
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM244Maritime English IIZorunlu243.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Denizcilik sektöründe kullanılacak terminolojiyi kazandırmak,genel ingilizce bilgisi üzerine teknik bilgi vermek

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Lecturer Captain Şaban Emre KARTAL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Standart Marine Communication PhrasesMarEng SoftwareInternational Code of SignalsCaptains Medical GuideISM documentsGoogle

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Genel ingilizce bilgisinin iyi olması gerekmektedir.

Dersin İçeriği

Gemi bakım-tutum ve onarımında kullanılan İngilizce. - Bakım-tutumun planlanması. - Gemiyi havuzlamaya hazırlık, havuzlama, gemi planları.  - Arıza, hasar tespit, onarım yazışmaları.Sörvey ve denetleme İngilizcesi. - Sörvey ve denetleme türleri. - Bayrak devleti ve liman devleti kontrol ve denetlemeleri. - Klas denetlemeleri. - Kontrol listeleri.  - Sörvey ve denetlemelerde kullanılacak İngilizce. Haberleşme İngilizcesi. - Uluslararası İşaret Kod Kitabının kullanılması. - Gemiler arası, gemi – sahil ve gemi içi İngilizce haberleşme. - İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin kullanımı (SMCP).Acil durum ve güvenlik mesajlarında kullanılan İngilizce. - Acil durum türleri. - Acil durum ve güvenlik mesajlarını göndermek ve almak için gereken İngilizce. Tıbbı acil durum haberleşmelerinde kullanılan İngilizce. - İnsan vücudu. - Hastalıklar, ilaçlar. - Tıbbi acil durum haberleşmesi. - İşaret Kod Kitabının Tıbbi sayfaları.- Uluslararası Tıbbi Rehber ve denizcilikle ilgili diğer tıbbi neşriyatın bölümleri.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Bakım tutum ile ilgili terminolojiyi öğrenir
2-Denetler ile ilgili terminolojiyi öğrenir
3-Tıbbı bakım ile ilgili terminolojiyi öğrenir
4-Colreg, deniz-trafik ile ilgili terminolojiyi edinir
5-Haberleşme ile ilgili terminolojiye hakim olur
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Gemi bakım-tutum ve onarımında kullanılan İngilizce.Bakım-tutumun planlanmasına dair terimler
2-Gemi bakım-tutum ve onarımında kullanılan İngilizce.Gemi havuzlama, arıza bildirimne dair terminoloji.
3-Sörvey ve denetleme İngilizcesi,sörvey ve denet türlerinin ingilizce açıklanması
4-Bayrak devleti ve liman devleti kontrol ve denetlemeleri, Klas denetlemeleri, Kontrol listeleri, Sörvey ve denetlemelerde kullanılacak İngilizce.
5-Denizde haberleşme ingilizcesi;Uluslararsı işaret kod kitabı
6-Denizde haberleşme ingilizcesi;Gemiler arası, gemi – sahil ve gemi içi İngilizce haberleşme
7-Denizde haberleşme ingilizcesi;İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin kullanımı (SMCP).
8-Ara Sınav
9-Acil durum ingilizce kodları,acil durum haberleşmesi.
10-Colreg ingilizce terminolojisi
11-Tıbbı acil durum haberleşmelerinde kullanılan İngilizce
12-İnsan vucudu, genel ingilizce terminolojisi
13-Hastalıklar, ilaçlar.
14-Tıbbi acil durum haberleşme ingilizcesi
15-İşaret Kod Kitabının Tıbbi sayfaları.Uluslararası Tıbbi Rehber ve denizcilikle ilgili diğer tıbbi neşriyatın bölümleri
16-Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı155
Derse Katılım16348
Bireysel Çalışma16116
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma16116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)96

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek