Geri
YBD120 - English II
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
YBD120English IIZorunlu123.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

This course aims to have students wide knowledge about the Maritime Transportation and Management Engineering.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Mahmut ERDEM

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Career Paths NAVY, John Taylor, James Goodwell, CPO, USN (Ret)

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Making comparisons, Describing abilities, Getting more information, Supporting an idea/position, Describing limits, Stating preference, Getting people's attention, Offering congratulations, Describing future events, Describing capabilities, Identifying a problem, Describing past events, Talking about conditions, Checking for completion, Offering Solutions

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Öğrenci verilen metinleri anlayabilir, bu metinlerle ilgili farklı türlerdeki soruları yanıtlayabilir ve konuyla ilgili yorumlar yapabilir.
2-Dinlediği çeşitli metinleri anlayıp bunlarla ilgili alıştırmaları yapabilir.
3-Verilen bir konuyla ilgili bir sunum hazırlayıp, sınıf arkadaşlarının önünde sunabilir.
4-Verilen bir konuyla ilgili, temel kalıpları kullanarak bir metin yazabilir.
5-İkili çalışmalar ve grup çalışmaları yoluyla bilgisini paylaşarak, diğer arkadaşlarının öğrenmesine katkıda bulunabilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Ship Characteristics30
2-Ships: Aircraft Carriers30
3-Ships: Cruisers30
4-Ships: Destroyers and Frigates30
5-Ships: Submarines30
6-Ships: Amphibious Warfare Ships30
7-Ships: Patrol Combatants30
8-Weapons: Missiles and Rockets30
9-Arasınav30
10-Weapons: Mines and Torpedoes30
11-Weapons: Guns30
12-Seamanship: Marlinespike Seamanship30
13-Seamanship: Mooring30
14-Seamanship: Anchoring30
15-Seamanship: Towing30
16-Yarıyıl sonu sınavı30
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Okuma14228
Performans14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek