Geri
FIZ120 - Electric-Electronics
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FIZ120Electric-ElectronicsZorunlu123.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Elektrik ve elektronik konularında temel bilgiler vererek gemi elektroniği konusunda öğrencileri genel bir bilgi sahibi yapmak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mustafa Ergin ŞAHİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ali ÖZDEMİR- Erdem Özdemir, Elektroteknik 2 AA Devre AnaliziAnalog Elektronik 1, Hasan Selçuk SELEK, Seçkin Yayınevi Analog Devre Elemanları(MEB)The Marine Electrical and Electronic Bibble Advanced Marine Electrics and Electronics Troubleshooting Servis Manual Marine Engines, 

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Elektrik ve manyetizma. - Elektrik güvenliği. - Elektrik yasaları ve elektrik devrelerinin DC çözümü. - Bir elektrik devresindeki iş, enerji ve güç. - Kapasitörler ve kondansatörler. - Alternatif voltaj ve akım - Elektrik jeneratörleri ve motorları. - Alternatif akım devrelerinin analizi -Rezonans devreleri  -3 Fazlı devreler trafo ve generatörler  - Dağıtım ve koruyucu aygıtlar. Elektronik: - Yarı iletken aygıtlar ve yarı iletken teorisi. - Diyotlar, diyot devreleri. - Transistörler. - Transistörlü yükselteçler. - Yükselticiler (Amplifikatörler). - Modülasyon. - Radyo yayım ve alımı.Uygulama ve Gemi Elektroniği: -Devre elemanlarının tanıtılması -Ölçü aletlerinin tanıtılması -Bataryalar ve bataryaların şarj edilmesi -Gemideki alternatörler ve elektrik makinaları -Gemideki aydınlatma sistemlerinin incelenmesi  -AC-DC çeviriciler ve DC elektriksel ekipmanlar -Yenilenebilir enrji kaynakalrının gemide kullanımı  -Haberleşme sitemlerine genel bir bakış ve radarlar - Radyasyondan korunma  -Basit arıza ve hata bulma teknikleri 

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
36205-elektrik devrelerine ilişkin temel kavramları, elemanları ve kuralları öğrenir, çözüm metotlarını kullanma becerisini geliştirir.
36206-doğru akım, alternatif akım, iletken, yalıtkan, yarıiletken ve manyetizma hakkında bilgi sahibi olur.
36207-elektronik devirlerin temel bileşenlerini öğrenir ve basit uygulamaları yapabilir.
36208-elektrik makineleri ve aküyü bilir. Çalışma biçimleri ve ilgili uygulamaları öğrenirler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Madde, enerji ve doğru akımın ve temel karakteristiklerinin anlatılması, elektrik ve elektroniğin kısa bir tarihçesi, elektrik enerjisi alanlarında çalışırken dikkat edilmesi gereken temel güvenlik ve ilk yardım prosedürlerinin anlatılması31
2-Alternatif akım ve transformatörlerin tanıtılması, AC akım teorisi, indüktans, kapasitans, empedans, elektromanyetizma ve trafo temellerinin anlatılması31
3-İletkenlerin tanıtılması, elektriksel bağlantıların gerçekleştirilmesi ve devre şemelarının okunması, Elektriksel ekipman ve ölçü aletlerinin tanıtımı 31
4-AC,DC generatör ve motorların temel çalışma pirensibinin ve mekanik sistemlerle kullanımının anlatılması31
5-Güç kaynakları, tüpler ve elektronik emisyonun anlatılması ve yarı iletken devre elemanlarına giriş31
6-Yükselteçlerin ve dalga üreteçlerinin tanıtılması31
7-Antenler, iletim hatları ve dalga yayılımının temel prensiplerinin anlaılması31
8-Arasınav20
9-3 fazlı sistemler hakkında bilgiler, trafo ve generatör yapıları 31
10-Akü sistemleri akü bağlantıları ve akü şarj sistemleri hakkında bilgi verilemesi DC/DC DC/AC çeviricilerin anlatılması 31
11-Gemideki generatör, alternatör ve starter yapısının anlatılması 31
12-Gemideki gerilim düşüm hesapları ve kullanılan pano ve göstergelerYenilenebilir Enerji kaynaklarının gemilerde kullanımı 31
13- Modülasyon prensiplerinin anlatılması Radyo frekansı haberleşme ilkelerinin anlatılması31
14-Temel radar sisteminin anlatılması31
15-Elektromanyetik kirlilik konusu hakkında bilgiler 31
16-Dönem sonu sınavı20
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)89

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek