Geri
DUM441 - Transportation Systems And Logistics
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM441Transportation Systems And LogisticsZorunlu472.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Ürünün üretim noktasından nihai teslim noktasına kadar ki süreçlerde icra edilen lojistik faaliyetlerin benimsetilmesi , lojistik sektörü ile alakalı trendlerin takibi ve lojistik terminolojisine hakim kılınılması , süreçlerde kullanılan belgelerin tanıtılması ve AB ulaştırma politikaları ve Türkiye Ulaştırma politikaları hususunda farkındalık yaratma

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Bünyamin Kamal

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Murat Erdal, Metin Çancı, Lojistik Yönetimi, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2013

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Lojistik faaliyetleri , Tersine , Yeşil Lojistik , Lojistik Performans Endeksi ,,3PL ve 4PL faaliyetleri, Freight Forwarder faaliyetleri, FIATA ve IATA tanıtılması , AB Ulaştırma Politikaları , Beyaz Kitap , TRACECA Projesi, Lojistik üsler ve köyler , ulaştırma sistemleri

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Lojistik faaliyetlerine holistik bir şekilde bakılabilir
2-Dünya Bankası LPI raporları analiz edilebilir , Lojistik süreçlerdeki icra edilen teknolojilere (RFID) hakim olunur
3-Freight Forwarder'lerin lojistik süreçlerde oynadığı role aşinalık
4-AB ulaştırma politikaları ve Türkiyenin durumu analiz edilebilir
5-Lojistikte trendler takip edilebilir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Lojistik Yönetimine giriş
2-Temel Lojistik faaliyetleri
3-3. parti Lojistik , 4. parti Lojistik , Lojistik Performans İndeksi
4-Tersine Lojistik, Yeşil Lojistik
5-Freight Forwarder organizasyonu
6-Freight Forwarder muhasebe işlemleri ve INCOTERMS
7-Ara sınav
8-Ulaştırma sistemleri ve karşılaştırılması
9-Çokmodlu taşımacılık
10-Dış Ticaret bağlamında ojistik terimleri
11-Lojistik İngilizcesi
12-Gümrükleme ve serbest bölgeler
13-Lojistik Üsler ve Lojistik köyler , Lojistikte teknoloji yönetimi
14-AB Ulaştırma politikaları ve Beyaz Kitap
15-TRACECA Projesi
16-Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)46

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek