Geri
DUM439 - Maritime Insurance
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM439Maritime InsuranceZorunlu472.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Deniz sigortalarını değerlendirmeyi ve tekne, kargo, sorumluluk sigortası için reasürans piyasasını anlayabilmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Bünyamin KAMAL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

North of England PaI Association ,2008; An Introduction to PaI Insurance and Loss PreventionAkdoğan,R.,1999 ; Deniz Ticareti

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Deniz sigorta tarihi, deniz sigorta piyasası, deniz sigorta kanunları, sigorta terimlerinin kullanımı, deniz sigortası, makine sigortası ve risk sigortası

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-temel ve genel kanun kurallarını anlayabilir.
2-deniz sigortaları ile ilgili olarak kanunları öğrenip anlamını ve temel bilgileri kazanabilir.
3-deniz sigortaları sistemini öğrenebilir.
4-uygulama bilgilerine analitik yaklaşım basit problem becerisini geliştirebilir.
5-
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-sigortacılığa giriş
2-deniz sigortacılığı tarihi
3-deniz sigortacılığında kullanılan sigorta türleri
4-tekne ve makine sigortası (HaM)
5-PaI kulüplere giriş
6-PaI kulüp sigortalaması ,PaI kulübü ve kayıp önleme
7-Ara sınav
8-PaI prensipleri ve kuralları
9- İnsanlar için PaI sigortası (personel,kaçak yolcu,ziyaretçi)
10-Kargo için kulüp sigortası
11-Çatışma durumunda kulüp sigortası
12-Kurtarma ve genel avarya durumunda sigorta
13-Tazminat hesaplamaları
14-Diğer kulüp riskleri , ihtiyari sigorta kapsamı
15-Kulüp claim elleçleme ,Diğer deniz sigorta çeşitleri
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma3515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)55

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek