Geri
DUM345 - Maritime Management
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM345Maritime ManagementZorunlu352.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Ticaret gemilerinde, uzakyol güverte zabiti, birinci zabit ve kaptan olarak görev yapacak denizcilere STCW Konvansiyonuna (düzeltmeleriyle) ve Gemiadamları Yönetmeliğine bağlı Eğitim ve Sınav Yönergesine uygun olarak, çalışacakları gemilerin ticari ve teknik işletmeciliğiyle ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Bünyamin KAMAL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Kendal C. K., Buckley J. J. 2001, The Busıness of Shıppıng, Maritime Press, Seventh Edition2) Erdal, M. 2008; Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği, Beta Yayın Evi, İstanbul

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Deniz Ticari İşletmeciliği: Çarter mukavelesine göre taşıma koşulları, sefer talimatları, Yükleme ve tahliyede zaman sayımı, Deniz Teknik İşletmeciği: Kural ve regülasyonların takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi, Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi, Bakım-tutum kayıtları, yazışmaları, Teknik İşletmecilik Kapsamında Personel Eğitimi, Güvenlik ve İkmal yönetimi, Malzeme takibi, kayıtların tutulması ve ihtiyaçların ve ikmalin planlanması

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-gemi operasyonlarını planlayabilecek
2-nasıl sörvey ve risk yönetimi yaptığını anlatabilecek
3-gemi yönetim prosedürlerini kullanabilecek
4-deniz işletmelerinin nasıl organize olduğunu anlayabilecek
5-Deniz taşımacılığının diğer taşımacılık türleriyle entegrasyonunu sağlayabilecek
6-
7-
8-
9-
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-İşletmeye giriş
2-Denizcilik bağlamında işletmelerin kuruluş aşamaları
3-Yönetim teorileri ve işletmelerde çağdaş ve güncel yaklaşımlar
4-İşletmelerde finansman kaynakları ve denizcilik işletmelerinde finans
5-Denizcilik işletmelerinde organizasyon yapıları
6-Gemi yönetim sözleşmesi-Shipman 98 form analizi
7-Gemi Acenteliği
8-Ara Sınav
9-Teknik İşletmecilik Kapsamında Personel ve personel eğitiminin Planlanması
10-Güvenlik ve İkmal yönetimi, Malzeme takibi, kayıtların tutulması ve ihtiyaçların ve ikmalin planlanması
11-Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi, Bakım-tutum kayıtları, yazışmaları
12-Kural ve regülasyonların takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi
13-Sefer talimatları, Yükleme ve tahliyede zaman sayımı
14- Çarter mukavelesine göre taşıma koşulları
15-Tramp ve Liner Taşımacılık
16-Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)52

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek