Geri
DUM343 - Maritime English III
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM343Maritime English IIIZorunlu352.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

STCW 78 /95 konvansiyonuna uygun olarak seyir ve ilk yardım konuşmalarının öğretilmesiDeniz ticari işletmecilik konularındaki yazışmaların düzgün yapılabilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Kaptan Şaban Emre KARTAL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baş, M., Tozar, B., Standart Denizcilik Seyir Sözlüğü, İstanbul, 1997.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Deniz ticari işletmecilik İngilizcesi. - Deniz ticareti, gemi kiralama ve taşımacılık terimleri. - INCOTERMS ve diğer yaygın terim ve kısaltmalar. - Çarter mukavelesine göre taşıma koşulları. - Yükleme ve tahliyede zaman sayımı (Statement of facts and Time sheet). Deniz teknik işletmecilik İngilizcesi.- Gemi tiplerine göre klas statüsü, gemilerin klaslanması.- Klas değiştirme, klastan düşme.- Sörvey statüsünün takibi, yapılacakların planlanması, geminin hazırlanması.- Kural ve regülasyonların takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi.- Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi.- Bakım – tutum kayıtları, yazışmaları.- Teknik İşletmecilik Kapsamında Personel, Eğitim, Güvenlik ve İkmal yönetimi. - Malzeme takibi, kayıtların tutulması ve ihtiyaçların ve ikmalin planlanması.Deniz ve liman idaresi ve deniz hukuku İngilizcesi. - Ulusal Denizcilik Organizasyonları. - Ulusal Denizcilik Mevzuatı. - Uluslararası Denizcilik Örgütleri ve Uluslararası Mevzuat. - Gemi Denetleme ve Belgelendirme. - Sigortacılık terimleri. - Deniz kazaları, çatma, kurtarma yardım, müşterek ve hususi avaryalar.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Deniz ticari işletmeciliği ile ilgili İngilizce altyapıyı kazanır
2-Deniz teknik işletmeciliği üzerine gerekli terimsel İngilizce altyapıyı kazanır
3-Deniz-liman ve idaresi alanında gerekli İngilizce altyapıyı kazanır
4-Deniz hukuku alanında temel İngilizce terminolojiyi kazanır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Deniz ticari haberleşmeleri,belli başlı evrakların İngilizce karşılıkları30
2-Gemi kiralama, taşımacılık üzerine temel İngilizce terminoloji, INCOTERMS.30
3-Olgular tutanağı,Zaman sayımı belgeleri hazırlama,okuyup anlamak.30
4-Hazırlık ihbar mektubu, Zabit Alındı belgesi gibi İngilizce evrakı okuyup anlayabilmek30
5-Protesto mektubu okuyup, yazabilmek.30
6-Konşimento , taşıma koşul ve kuralları ile ilgili temel İngilizce terminoloji.30
7-Deniz teknik işletmeciliği temel İngilizce terimleri30
8-Ara sınav30
9-Gemi klaslanması ile ilgili terimler, klas durum takibi ingilizcesi20
10-Gemi klasları ile ilgili kural, regülasyon ve evraklar ile ilgili teknik ingilizce30
11-Klas İngilizce yazışmaları, belli başlı belgeler terminolojisi.30
12-Belli başlı malzeme, bakım tutum yazışmaları ile ilgili İngilizce terminoloji.30
13-Deniz ve liman idaresi İngilizce terimleri30
14-Ulusal,uluslararası denizcilik örgütleri, organizasyonları ile ilgili İngilizce30
15-Temel sigortacılık İngilizce termleri, deniz kazaları ve hukuki durumlarla ilgili İngilizce terimler30
16-Final Sınavı20
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)80

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek