Geri
DUM245 - Mechanical
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM245MechanicalZorunlu233.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Dinamik ve statik konularında temel bilgileri vermek

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Eyüp Fahri KESKENLER

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mühendislik Mekaniği Statik, Hibbeler,R.C. and Fan,S.C., ISBN 975-04-0217-0,Literatür yayınlarıEngineering Mechanics, R.C. and Fan,S.C., ISBN 975-04-0217-0, SI Edition,

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Vektörel cebir ve vektör sistemleri. İndirgeme teoremleri. Kuvvet sistemleri, kütle merkezleri, Guldin teoremleri. Maddesel noktanın statiği. Serbest ve bağlı maddesel noktalar. Denge, sürtünmenin etkisi. Rijit cisimlerin statiği, moment, Varignon teoremi, denge. Sürtünme kanunları. Sürtünme reaksiyonları hesabı. Maddesel noktanın kinematiği, hız ve ivme. Doğrusal hareket. Çok sayıda maddesel noktanın hareketi. Relativ hız ve ivme. Eğrisel hareket.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Statik ve Dinamiğin temellerini anlarlar,
2-Problemlerin serbest cisim diyagramının nasıl çizildiğini kavrarlar,
3-Mühendislik mekaniğiyle ilgili gerçek problemleri tanımlarlar,
4-Karmaşık mühendislik mekaniği problemlerinin çözüm yöntemini anlarlar,
5-Mekanik sistemlerin tasarlanması ve değerlendirmesine mekaniğin temellerini uygularlar,
6-Mühendis bakış açısını" geliştirirler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Temel kavramlar, ölçü birimleri00
2-Kuvvet vektörleri,00
3-Konum vektörleri00
4-Düzlemsel kuvvet sistemleri00
5-Üç boyutlu kuvvet sistemleri00
6-Kuvvet sistemi bileşkeleri00
7-Rijit cisim dengesi00
8-Arasınav00
9-Yapısal analiz00
10-Sürtünme00
11-Ağırlık merkezi00
12-Hidrostatik (Basınç ve Akışkanlar Statiği)00
13-Parçacığın Kinetiği (Kuvvet ve İvme)00
14-Parçacığın Kinematiği (İş ve Enerji)00
15-Parçacığın Kinematiği (İmpuls ve Momentum)00
16-Dönem sonu sınavı00
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Problem Çözümü122
Tartışma122
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek