Geri
DUM243 - Maritime English I
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM243Maritime English IZorunlu233.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Geminin temel bölümleri, yönler, gemi tipleri ve gemi personelinin öğrenilmesi, Deniz haberleşmesinin acil durum, dümen emirleri ve VTS kapsamının öğretilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Lecturer Captain Mr. Şaban Emre KARTAL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baş, M., Tozar, B., Standart Denizcilik Seyir Sözlüğü, İstanbul, 1997. Standart Maritime Communication Phrases.English for Merchant Marine, Refik Akdoğan.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Gemilerin sınıflandırılmaları, bölümleri, İngilizce denizcilik terimleri.  - Gemi tanımı, gemilerin sınıflandırılması. - Gemi ölçüleri, tonaj kavramı. - Gemilerin yük donanımları. - Ambarlar, ambar kapakları. - Boru devreleri ve tanklar. - Irgat ve halat vinçleri, demir donanımı, halatlar, manevra komutları. - Köprüüstü, yaşam mahalli, makine dairesi genel tanımlar, terimler. - Gemi mürettebatı, görevleri, gemide iş organizasyonu. - Genel denizcilik terimlerinin ve bir geminin değişik bölümlerinin İngilizceleri.Denizde güvenlik ve yangınla mücadele konusunda İngilizce terimler. - Güvenlik donanımları. - Filikalar, mataforalar. - Yangınla mücadelede kullanılan araç-gereç ve donanımlar.Deniz haritaları ve denizcilik yayınlarının İngilizcesi. - Coğrafya terimleri, harita ve neşriyatta kullanılan terimler. - Harita ve denizcilik neşriyatını anlayıp kullanacak İngilizce. - Harita ve neşriyatın düzeltilmesi için Denizcilere İlanları anlamaya yetecek İngilizceMeteoroloji İngilizcesi. - Meteorolojik raporlarda kullanılan terimler. - Hava ve deniz durumunun jurnale kaydedilmesi.İngilizce gemi belgeleri ve yükle ilgili İngilizce belgeler. - Borda evrakı. - Liman evrakı. - Yük evrakı.Gemi kayıtları ve denizcilik yazışmaları İngilizcesi. - Gemi jurnali ve diğer kayıt defterleri. - Yük operasyonlarının kaydı. - Gemi yazışmaları, protestolar. - Gemi kayıtlarının tutulması ve yazışmaların yapılması için gereken İngilizce.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Temel gemi parçalarını İngilizce olarak açıklayabilir ayrıca belli başlı gemi tiplerinin İngilizce karşılıklarını bilir.
2-Denizde güvenlik ve yangınla mücadele konusunda temel İngilizce terimleri sıralar
3-Denizcilik yayınlarının İngilizcelerini tanır, İngilizce haritaları okuyabilir.
4-Meteorolojik tanımları İngilizce olarak kullanabilir.
5-İngilizce gemi belgelerini ve gemi kayıtlarına dair temel İngilizce yazışmaları okuyabilir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Gemi kavramı, sınıflandırılması,gemi tip ve bölümlerin İngilizce karşılıkları.30
2-Gemide ölçüler,tonajlar, gemide temel donanımların İngilizce karşılıklarıGemide görev rütbe ve iş bölümüne dair İngilizce terminoloji.30
3-Denizde güvenlik ve yangınla mücadele konusunda temel İngilizce terimlerDenizde yangınla mücadele donanımı temel İngilizce karşılıkları.30
4-Denizde güvenlik ve yangınla mücadele konusunda İngilizce terimlerDenizde can kurtarma teçhizatının İngilizce karşılıkları.30
5-Deniz haritaları ve denizcilik yayınlarının İngilizcesiCoğrafya terimleri, harita ve neşriyatta kullanılan terimler30
6-Deniz haritaları ve denizcilik yayınlarının İngilizcesiHarita ve denizcilik neşriyatını anlayıp kullanacak İngilizce Harita ve neşriyatın düzeltilmesi için Denizcilere İlanları anlamaya yetecek İngilizce30
7-İngilizce meteoroloji terimleri30
8-Ara Sınav.30
9-İngilizce gemi belgeleri ve yükle ilgili İngilizce belgeler.Borda evrakı İngilizce tanımlar ve terimleri30
10-Çeşitli liman evrakları ingilizce terimleri.30
11-Yük evrakı ile ilgili ingilizce terminoloji30
12-Gemi kayıtları ve denizcilik yazışmaları İngilizcesi.gemi jurnali ve diğer kayıt defterleri ile ilgili İngilizce terminoloji30
13-Yük operasyolarının kaydı ile ilgili terimler30
14-Gemi yazışmaları,protesto mektupları ile ilgli İnglizce30
15-Farklı protesto mektupları ,diğer gemi kayıtları30
16-Final Sınavı30
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Derse Katılım16348
Bireysel Çalışma16116
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma16116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)95

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek