Geri
YBD121 - English I
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
YBD121English IZorunlu113.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

This course aims to have students wide knowledge about the Maritime Transportation and Management Engineering.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Mahmut ERDEM

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Career Paths NAVY, John Taylor, James Goodwell, CPO, USN (Ret)

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Describing conditions, Describing locations, Correcting an error, Describing a problem, Asking for repetition, Pointing out a problem, Making a recommendation, Listing events, Offering congratulations, Describing someone's record, Checking for information, Apologizing for a mistake, Emphasizing a point, Confirming information, Giving commands

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Öğrenci verilen metinleri anlayabilir, bu metinlerle ilgili farklı türlerdeki soruları yanıtlayabilir ve konuyla ilgili yorumlar yapabilir.
2-Dinlediği çeşitli metinleri anlayıp bunlarla ilgili alıştırmaları yapabilir.
3-Verilen bir konuyla ilgili bir sunum hazırlayıp, sınıf arkadaşlarının önünde sunabilir.
4-Verilen bir konuyla ilgili, temel kalıpları kullanarak bir metin yazabilir.
5-İkili çalışmalar ve grup çalışmaları yoluyla bilgisini paylaşarak, diğer arkadaşlarının öğrenmesine katkıda bulunabilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Ship Structure: Exterior30
2-Ship Structure: Interior30
3-Nautical Directions30
4-Ship Systems30
5-Audio Communication30
6-Visual Communication30
7-Weather30
8-First Aid30
9-Arasınav30
10-Rank and Rate30
11-Ship Organization: Command Structure30
12-Ship Organization: Departments and Divisions30
13-Uniforms30
14-Shipboard Duties30
15-Bills30
16-Yarıyıl sonu sınavı30
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Okuma14228
Performans14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek