Geri
FIZ121 - Physıcs
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FIZ121PhysıcsZorunlu114.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Fiziğin temel kavramlarını ve ilkelerini öğrencilere öğretmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Selçuk İNAÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Raymond A. Serway - Emeritus, John W. Jewett, 2004.Physics for Scientists and Engineers

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Statik Denge, Elektrik alanları, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar ve İndüksiyon.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Skaler ve vektör kavramları ile ilgili problemleri çözebileceklerdir.
2-Kuvvet ve hareketi ele alan problemleri çözebileceklerdir.
3-Enerji, iş ve güç kavramlarını içeren problemleri çözebileceklerdir.
4-Dairesel yörüngede zaman, yerdeğiştirme, hız ve ivme içeren problemleri çözebileceklerdir.
5-Doğrusal momentum, itme ve çarpışmaları ele alan problemleri çözebileceklerdir.
6-Dönme hareketini ele alan problemler çözebileceklerdir.
7-Isı ve Sıcaklık kavramlarını içeren problemleri çözebileceklerdir.
8-Termodinamiğin I. ve II. kanunu kavramlarını ele alan problemleri çözebileceklerdir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Temel kavramlar ve ölçmeAğırlık, uzunluk, zaman vb. temel birimler ile ilgili ölçümler alındı ve problemler çözüldü.
2-Tek boyutta hareketSerbest düşme deneyi yapıldı.
3-VektörlerKonuyla ilgili uygulamalar yapıldı ve problemler çözüldü.
4-İki boyutta hareketEğik atış deneyi yapıldı.
5-Hareket kanunlarıKonuyla ilgili uygulamalar yapıldı ve problemler çözüldü.
6-Dairesel hareketKonuyla ilgili uygulamalar yapıldı ve problemler çözüldü.
7-İş ve kinetik enerjiKonuyla ilgili uygulamalar yapıldı ve problemler çözüldü.
8-Arasınav
9-Potansiyel enerji ve enerjinin korunumuKonuyla ilgili uygulamalar yapıldı ve problemler çözüldü.
10-Doğrusal momentum ve çarpışmalarKonuyla ilgili uygulamalar yapıldı ve problemler çözüldü.
11-Katı cismin dönme hareketiKonuyla ilgili uygulamalar yapıldı ve problemler çözüldü.
12-Statik denge ve esneklikKonuyla ilgili uygulamalar yapıldı ve problemler çözüldü..
13-Akışkanlar mekaniğiKonuyla ilgili uygulamalar yapıldı ve problemler çözüldü.
14-Isı ve SıcaklıkKonuyla ilgili uygulamalar yapıldı ve problemler çözüldü.
15-Termodinamiğin I. ve II. kanunuKonuyla ilgili uygulamalar yapıldı ve problemler çözüldü.
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Laboratuvar122
Problem Çözümü122
Tartışma122
Deney122
Ev Ödevi155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)33

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek