Geri
DUM426 - Tanker İşlemleri-II
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM426Tanker İşlemleri-IIZorunlu484.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere petrol tankeri eğitimi, kimyasal tanker eğitimi, sıvılaştırılmış gaz tankeri eğitimi ve tanker operasyonları eğitimi vermeyi amaçlar

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Göv.Kpt.Mehmet KAPTAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

International Chamber of Shipping Publications 1994; Clean Seas Guide for Oil Tankers, WitherbyaCo.Ltd., No 4, LondonIMO Yayınları 2000; Crude Oil Washing Systems, IMO, LondonInternational Chamber of Shipping Publications 1991; Prevention of Oil Spillages Through Cargo Pump Room Sea Valves, WitherbyaCo.Ltd., No 2, LondonICS, OCIMF, IAPH 2006; ISGOTT: International Safety Guide for Oil Tanker and Terminals, WitherbyaCo.Ltd., No 5, London

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

MARPOL sözleşmesi ve kısımları, petrol yükünün özellikleri, tehlikeleri , güvenlik donanımları, personel emniyeti, kimyasal yüklerin özellikleri, tehlikeleri , güvenlik donanımları, petrol tankeri ve kimyasal tankerlerle ilgili ulusal ve uluslararası kurallar, petrol tankeri ve kimyasal tanker operasyonları, çevre kirliliğini önleme politikaları, sıvılaştırılmış gaz yüklerinin özellikleri yükünün özellikleri, tehlikeleri , güvenlik donanımları, sıvılaştırılmış gaz yükleri ile ilgili simülatörün özellikleri ve gemi özelliklerinin ve kontrollerinin tanınması. Temel radar ve plotlamasının tekrarı. Kapalı denizlerde ve yoğun trafikli sularda radarla seyili ulusal ve uluslararası kurallar. Gaz tankeri operasyonları. ISGOTT.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-tanker ekipmanlarının ve kuralları öğrenirler.
2-güvenli tanker operasyonları yapabilirler.
3-ISGOTT'u değerlendirebilirler.
4-tankerler için çevre politikalarını öğrenirler.
5-acil durumları yönetebilirler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-MARPOL sözleşmesi ve kısımları.
2-Petrol yükünün özellikleri, tehlikeleri, güvenlik donanımları, personel emniyeti.
3-Kimyasal yüklerin özellikleri, tehlikeleri, güvenlik donanımları.
4-Sıvılaştırılmış gaz yüklerinin özellikleri, tehlikeleri, güvenlik donanımları
5-Tanker simülatörlerinin kullanımı hakkında genel bilgiler.
6-Sıvılaştırılmış gaz yükleri ile ilgili simülatörün özellikleri ve gemi özelliklerinin ve kontrollerinin tanınması.
7-Petrol tankeri ve kimyasal tankerlerle ilgili ulusal ve uluslararası kurallar.
8-Arasınav
9-Petrol tankeri operasyonları.
10-Kimyasal tanker operasyonları.
11-Çevre kirliliğini önleme politikaları.
12-Temel radar plotlamasının tekrarı. Öğrenci ödevlerinin sözlü sınav ile değerlendirilmesi.
13-Kapalı denizlerde ve yoğun trafikli sularda radarla seyir; ulusal ve uluslararası kurallar.
14-Gaz tankeri operasyonları.
15-ISGOTT kitabının tanıtımı ve kullanımı.
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik14228
Laboratuvar14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek