Geri
DUM424 - Meteoroloji ve Oşinografi
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM424Meteoroloji ve OşinografiZorunlu483.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Deniz ve okyanusların fiziksel özelliklerini tanıtarak, mesleki derslere hazırlık olmak üzere gerekli bilgileri vermek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Şengül KARADENİZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Basılmamış ders notlarıIntroduction to Physical Oceanography, ,1996, George L. Mellor ,springerWaves, Tides and Shallow-Water Processes,2001, Second Edition, open university, Boston

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma yöntemleri, okyanus ve deniz kavramları, deniz haritası. Denizaltı topoğrafyası, kıyılar, adalar, deniz dibi depoları. Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri. Dalgalar, rüzgar dalgası, solugan, etkileri. Okyanuslar ve denizlerde yüzey akıntı sistemleri ve gelgit. Denizde buzlar; deniz buzu, buz dağı, özellikleri, dağılımları ve deniz ulaşımına etkileri. Hava kütleleri ve cepheleri. Alçak ve yüksek basınç alanları. Tropikal fırtına ve belirtileri, yapısı ve hareketleri, tehlikeli ve seyredilebilir kesimler, tornado, tulumba. Model istasyon bilgileri, sinoptik harita çizme tekniği ve analiz yöntemleri. Hava tahmin yöntemleri. Gemiler için hava servisleri. Gemilerde kullanılan gözlem ve analiz kod formları. Hava şartlarına göre rota belirleme.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Atmosfer ve okyanusları tanıyacak ve bu iki yapı arasındaki ilişki ve denizcilik faaliyetlerine etkilerinni açıklayabilecektir.
2-Traposferin meteorolojik özelliklerini yorumlayabilecektir.
3-Deniz ve atmosfer arasındaki etkileşimi yorumlayabilecek ve bu etkileşime bağlı hava koşullarını tahmin edip yorumlayabileceklerdir.
4-Mevcut ve yakın zamandaki hava durumunu tahmin edebileceklerdir.
5-Edindikleri bilgi ve tecrübe ile üretecekleri ödev vb . çalışmaları düzenleyerek sunabilecek durumda olacaklardır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Araştırma yöntemleri
2-Okyanus ve deniz kavramları, deniz haritası
3-Denizaltı topoğrafyası, kıyılar, adalar, deniz dibi depoları
4-Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri
5-Dalgalar, rüzgar dalgası, solugan, etkileri
6-Okyanuslar ve denizlerde yüzey akıntı sistemleri ve gelgit
7-Hava kütleleri ve cepheler
8-Arasınav
9-Siklon ve antisiklonlar,Tropikal fırtına ve belirtileri, yapısı ve hareketleri, tehlikeli ve seyredilebilir kesimler, tornado, tulumba
10-Hava tahmin yöntemleri
11-Hava tahmin yöntemleri
12-Gemilerde kullanılan gözlem ve analiz kod formları
13-Hava şartlarına göre rota belirleme
14-Hava şartlarına göre rota belirleme
15-Öğrenci sunumu
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek