Geri
DUM238 - İlk Yardım ve Tıbbi Bakım
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM238İlk Yardım ve Tıbbi BakımZorunlu243.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Öğrencilere STCW78/95 gereklerini sağlayacak ilkyardım tıbbi bakım eğitimini verm

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Özlem BİLİR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

2002Medical First Aid Guide(MFAG) - (WHO).Imo Model Kurs 1.13 Acil Tıbbi Durum Temel Eğitimi Kurs Kitabı.Imo Model Kurs 1.14 Acil Tıbbi Durum İlkyardım Eğitimi Kurs Kitabı.IMO Model Kurs 1.15. 1995. Tıbbi Bakım.Medical First Aid Guide(MFAG) - (WHO).

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Gemide bir kaza yada hastalık durumunda derhal ilk yardım uygulanması, gemide kalışları süresince hasta ve yaralılara tıbbi ihtimam sağlanması, telsizle tıbbi yardım, hasta veya yaralının helikopterle tahliye dahil nakledilmesi, liman sağlık otoriteleri veya limandaki hasta kabul yerleri ile işbirliği dahil, hasta gemi adamlarına ihtimam, telesağlıkla irtibat, kimyasal zehirli madde taşımadaki sağlık güvenlik onlemleri, insan vyucudunun yapısı hakkında bilgi, gemilerde ilk yatdım rehberini kullanabilme becerisi, sterilizasyon, düşme ve kazalarda ilkyardım uygulamaları, hasta taşıma teknikleri, seyahat sağlığı, gemi adamları sağlık muayenesi ve portör kontr

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
36312-kazazedeler için ilkyardım uygulayabilir
36313-temel yaşam desteğini öğrenir.
36314-kanama ve kırılmalara müdahale edebilir.
36315-kazazedeyi taşıma yöntemlerini bilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Gemide bir kaza yada hastalık durumunda derhal ilk yardım uygulanması
2-gemide kalışları süresince hasta ve yaralılara tıbbi ihtimam sağlanması
3-telsizle tıbbi yardım
4-İlk Yardım teknikleri
5-İlk Yardım teknikleri uygulama
6-Zehirleme, ısırma ve sokma
7-hasta veya yaralının helikopterle tahliye dahil nakledilmesi
8-Arasınav
9-liman sağlık otoriteleri veya limandaki hasta kabul yerleri ile işbirliği dahil, hasta gemi adamlarına ihtimam,
10-Tıbbi Bakım
11-Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı
12-Bulaşıcı hastalıklar, personelin sağlığı
13-Denizde ölüm, Uluslararası sağlık kuralları
14-Çevre kontrol
15-Hijyen
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav00
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı00
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Performans14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek