Geri
DUM214 - Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi I
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM214Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi IZorunlu244.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin anlatımı ile aşağıda belirtilenlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır;I.Deniz ulaştırmasında kullanılan gemi tipleri ve tonajları ,kuvvet ve momentlerII.Gemi trim ,stabilite ve stres hesaplamalarıIII.Geminin yüke hazırlanması ve emniyet tedbirlerinin

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Göv.Kpt.Mehmet KAPTAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baykal, R. 1982; Gemilerin Hidrostatiği ve Stabilitesi. . İTÜ Kütüphanesi No: 1148, İstanbulDerrett, D. R. 1999; Ship Stability for Masters and Mates (5th ed.)Gemi Stabilitesi,Kpt Teoman AKIN ,Akademi Denizcilik.Taggart, R., Ship Design and Construction, SNAME, New Jersey, USA, 1980.Lewis, E. (Ed.). 1988; Principles of Naval Architecture: Volume I - Stability and Strength, SNAME, New Jersey, USA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Serbest yüzey etkisinin hesaplanması, Yaralanma ve permabilite, Havuzlama ve karaya oturma, Dönmeden dolayı meyil, Gemi stabilitesi ve gemi mukavemeti, Kirişlerin eğilmesi, Gemilerin eğilmesi, Gemilerin mukavemet eğrileri, Eğilme ve kesme gerilmeleri. Kuru Yükler, Ambarların Yüke Hazırlanması Ve Kontrolü, Yüklerin Ayrımı Ve Seperasyonu, Yüklerin Emniyete Alınması, Yüklerin Havalandırılması Ve Rutubet Kontrolü, Güverte Yükleri, Dondurulmuş Yükler, Konteyner Taşımacılığı. Yük Donanımları, Yükleme Boşaltmada Emniyet,

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
33671-sıvı ve kayar yüklerin stabilite üzerine etkilerini öğrenmiş olurlar
33672-gemilerin havuzlanma ve karaya oturma durumlarındaki stabilitelerini hesaplayabilirler
33673-gemi mukavemeti hakkında temel bilgileri öğrenmiş olurlar
33674-gemi gövdesine gelen eğilme momenti ve kesme kuvveti diyagramlarını çizmeyi öğrenmiş olurlar
33675-Geminin yüke hazırlanması ve emniyet tedbirlerini öğrenmiş olur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Gemilerin boyutları, boyutlar arası ilişkiler ve form katsayıları
2-Kuvvetler ve momentler
3-Ağırlık merkezi
4-Yoğunluk ve özgül ağırlık
5-Yüzme kanunları
6-Enine denge
7-Doğrultucu kol GZ, ağırlık merkezi
8-Arasınav
9-Metasentrik yükseklik, dikbaşlı ve yumuşakbaşlı gemiler
10-Bonjean eğrileri
11-Boyuna denge, trim
12-Trim hesaplamaları
13-Örnek problemler
14-Örnek problemler
15-Örnek problemler
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12121
Final Sınavı15050
Uygulama/Pratik14349
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek