Geri
MAT102 - Matematik - II
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MAT102Matematik - IIZorunlu126.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu dersin amacı temel matematik teknikleri öğretmek. 2 ve özellikle 3 boyutlu uzaydaki mühendislikte yer alan problemleri analiz edebilmek için gerekli matematik becerileri tanıtmaktır. Çok sayıda örnek problemlerle matematiğin pratik kullanılabilirliğine vurgu yapılmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif İNCE

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Thomas, G.B., Finney, R.L.. (Çev: Korkmaz, R.), 2001. Calculus ve Analitik Geometri, Cilt II, Beta Yayınları, İstanbul.Balcı, M. 2009. Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, AnkaraKolman, B., Hill, D.L. (Çev Edit: Akın, Ö.) 2002. Uygulamalı lineer cebir. Palme Yayıncılık, Ankara.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Logaritma, logaritma cetvellerinin kullanımı.Trigonometri.Karmaşık sayılar.Geometri.Elips ve hiperbol.Alan ve hacim hesapları.Ölçme.Ölçmede belirsizlik.Vektörler.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
36220-Matris ve determinant kavramlarını tanıyıp denklem sistemlerini çözebilecek
36221-Konik kesitlerini tanıyarak, kutupsal koordinatlarda ifade edebilecek
36222-İki ve üç boyutlu uzayda vektörleri bilebilir
36223-Çok değişkenli fonksiyon ve özelliklerini kavrayabilir
36224-Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramını bilebilir
36225-Çok değişkenli fonksiyonlarda türev kavramını bilebilir, mühendislik problemlerine uygulamasını yapabilir
36226-Çok değişkenli fonksiyonlarda integral kavramını bilebilir, mühendislik problemlerine uygulamasını yapabilir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Matrisler, determinantlar, özdeğerler ve özvektörler, ters matris.40
2-Lineer denklem sistemleri ve eşelon form yardımı ile çözüm ve Crammer yöntemi.40
3-Konik kesitleri ve kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar ve grafik çizimleri, düzlemdeki eğrilerin parametrizasyonu.40
4-Üç boyutlu uzay ve kartezyen koordinatlar. düzlemde ve uzayda vektörler. Nokta, vektörel ve karma çarpımlar.40
5-Üç boyutlu uzayda doğrular ve düzlemler. Silindirler, koniler ve küre. Silindirik ve küresel koordinatlar.40
6-Vektör değerli fonksiyonlar ve uzayda eğriler, eğrilik, burulma ve TNB çatısı.40
7-Çok değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik ve kısmi türevler.40
8-Zincir kuralı, doğrultu türevleri, Gradyan, Diverjans, Rotasyonel, ve teğet düzlemler.40
9-Arasınav20
10-Ekstrem değerler ve eyer noktaları, Lagrange çarpanları, Taylor ve Maclaurin serileri.40
11-İki katlı integraller, alan, moment ve ağırlık merkezi. Kutupsal formda iki katlı integraller. Kartezyen koordinatlarda üç katlı integraller.40
12-Üç boyutlu uzayda kütle, moment ve ağırlık merkezi. Silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı integraller. Çok katlı integrallerde değişken dönüşümü.40
13-Eğrisel integraller, vektör alanları, iş, akı. Düzlemde Green Teoremi.40
14-Yüzey alanı ve yüzey integralleri.40
15-Stokes Teoremi, Diverjans Teoremi ve uygulamaları.40
16-Dönem sonu sınavı20
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Problem Çözümü14456
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)183

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek