Geri
DUM429 - Seyir-V
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM429Seyir-VZorunlu473.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Gemide mevcut tüm kaynakların kullanılarak farklı deniz koşullarında seferin planlanması ve emniyetli uygulanmasının öğretilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ICS, 2007; Bridge Procedure Guide, London.R.H. Richard, 1990; Marine NavigationSwift, A. J. 2004; Bridge Team Management Practice, Nautical Institute , London

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Tüm seferin planlanması ve yönetimi - Seyir planlaması ve tüm koşullarda seyir, kısıtlı sular, kısıtlı görüş, çeşitli meteorolojik şartlar, buz, trafik ayrım düzenleri, med-cezirin ve akıntının etkili olduğu bölgeler hesaba katılarak uygun yöntemlerle okyanus geçiş de dahil olmak üzere bir seferin rotalarının belirlenmesi - Kılavuz kitaplarının kullanılması - Büyük daire seyri - Seyrin kaydedilmesi, jurnaller, jurnal tutma - “Gemi Rotasının Belirlenmesinde Genel İlkeler”e (General Principles on Ships’ Routing) uygun olarak rota belirleme - “Gemi Rapor Verme Sistemleri için Tavsiyeler ve Kriterler”e (Guidelines and Criteria for Ship Reporting Systems) uygun olarak rapor vermeTüm koşullarda mevki bulma ve herhangi bir araçla/yöntemle elde edilen mevkilerin doğruluğunun belirlenmesi. - Tüm koşullarda yersel gözlemlerle, doğru harita ve neşriyatı kullanarak mevki belirleme, kılavuz seyri - Tüm koşullarda göksel gözlemlerle mevki belirleme, göksel seyir - Tüm koşullarda, modern elektronik seyir yardımcılarını, doğru mevki bulmak için bu cihazların çalıştırma prensipleri, sınırlılıkları, hata kaynakları, yanlış verilerin tespiti ve düzeltilmesi konusunda bilgi sahibi olarak kullanıp mevki belirleme, Pusula hatasının bulunması ve düzeltmenin uygulanması. - Manyetik pusula, yapısı ve çalışma prensipleri hakkında bilgi, hataları ve düzeltmeleri, düzeltmenin rotaya uygulanması - Cayro pusula, yapısı ve çalışma prensipleri hakkında bilgi, hataları ve düzeltmeleri, düzeltmenin rotaya uygulanması - Cayro pusula tipleri, ana cayroya bağlı sistemler, ana cayronun çalıştırılması, bakım tutumuGel-Git hesapları - Gel-git ve akıntı hesapları - Gel-git ve akıntılarla ilgili neşriyatın kullanımı - Kutup seyri - Buzlu bölgelerde seyri - Kurtarma yardım amaçlı seyir - Tropikal fırtınalarda seyir - Astronomik seyir cetvelleriyle büyük daire seyri - Küresel üçgen formüllerinden yararlanarak astronomik seyir - Seyir hataları (ölçüm, mevkii, alet vs) - Gel-git hesabında harmonik metodun kullanılması - Seyrin tüm aşamalarının yönetimi

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Gemide bulunan yayinlari kullanarak pasaj plani hazirlar.
2-Gemi raporlama sistemleri gereklerine uygun olarak raporlari hazirlar.
3-Okyanus geçis kılavuz haritarini ve klavuz kitaplarını okuyup yorumlayabilir.
4-Farkli deniz kosullarina uygun yöntemler ile gemi mevkisini belirleyebilir.
5-Deniz buzlanmasi yasanan bölgelere seyir hazirligi yapabilir.
6-İngiliz ve Amerikan Gelgit cetvellerini kullanarak farklı limanlarda güncel su derinliğini hesaplayabilir.
7-Farklı yöntemler kullanarak pusula hatasını hesaplayabilir.
8-Köprüüstü kontrol listeleri ve kayıt defterlerini doldurabilir.
9-Köprüüstü kaynaklarını tanımlar, etkin bir iletişim sağlayarak yönetebilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Seferin Planlanması, Yardımcı yayınların kullanımıYardımcı Notik Neşriyatlar
2-ECDIS kullanarak passage plan hazırlanmasıECDIS üzerinde Sefer planlaması
3-Okyanus geçiş kılavuz yayınlarıOkyanus geçiş kılavuzlarını etkin kullanma
4-Seferin Değerlendirilmesi, Yakıt, Su, Yedek Parça, Kumanya, Gemi personeli ve donanımlarının sefere uygunluğuSefer hazırlık hesapları
5-Gemi Raporlama sistemleri, kaynaklar, rapor usulleri ve uygun rapor hazırlamaUygun rapor hazırlama
6-Liman kalkış manevrası ve seferin başlangıç prosedürleriSefer başlangıç prosedürleri
7-Farklı metotlar kullanarak mevkinin belirlenmesiFix mevki metodları
8-Buzlu bölgelerde seyir hazırlığı ve seyirBuzlu bölgelerde seyir hazırlığı
9-ARASINAVLAR
10-Admiralty ve USA gelgit cetvellerini kullanarak istenilen zaman aralığında gel-git hesaplarını yapmaGelgit ve yük hesapları
11-Kötü hava koşullarında ve kısıtlı görüşte seyirSeyir Kontrol listeleri
12-Köprüüstü genel yerleşim düzeni Köprüüstü genel planı
13-Cihaz bağlantı zorunlulukları ve sınırlamalar IMO kuralları
14-Köprüüstü vardiya düzeni, sefer planının uygulanması ve kontrolüVardiya düzenlemeleri
15-Liman varış prosedürleri, Manevra düzeni ve seferin tamamlanması.Manevra düzenlemeleri
16-FİNAL SINAVLARI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik21020
Problem Çözümü5525
Tartışma8432
Rapor Hazırlama133
Rapor Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma248
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)99

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek