Geri
-
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
Dersin Seviyesi

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Staj Durumu

Öğrenme Çıktıları
1-Deniz Ticaret Hukukunun temel kavramlarını anlama,
2-Deniz taşıma sözleşmelerinin tiplerini ve içeriklerini karşılaştırma,
3-Deniz kazalarının hukuki sonuçlarını öğrenme
4-Petrol Kirliliği Tazminat mekanizmasına ve taşıyanın mesuliyetine vukufiyet
5-
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Deniz Özel Hukuku’na giriş, dalları, kaynakları, tarihsel gelişimi, özellikleri. Deniz TicaretiHukukuna ilişkin uluslararası düzenlemeler.
2-Gemi, denize elverişlilik, bağlama limanı, sicili
3-Kaptan, tanımı, görevleri, yetkileri, sorumlulukları, hakları.
4-Donatan, gemi işletme müteahhidi. Donatanın sorumluluğu. Donatanların sorumluluğuna ilişkinuluslararası düzenlemeler.
5-Deniz ticaret sözleşmeleri, denizde yolcu taşıma sözleşmeleri. Yolcu taşınması ile ilgiliuluslararası düzenlemeler
6-Konişmentolar, navlun sözleşmeleri, çeşitleri, kırkambar ve çarter sözleşmeleri, çartersözleşmelerinin çeşitleri. çarterparti özellikleri, çeşitleri, önemli klozlar.
7-Ara Sınav
8-Denizde eşya taşınması ile ilgili uluslararası düzenlemeler, Lahey, Visby, Hamburg Kuralları ve Roterdam Kuralları. Taşıyan, hakları ve sorumlulukları, sorumluluktan kurtuluş imkânları vesorumluluğun sınırları
9-Deniz kazaları, çatma, çatmalara ilişkin uluslararası kurallar
10-Kurtarma, kurtarmaya ilişkin uluslararası düzenlemeler, LOF ve TOF-TURKS-2015 standart formları vediğerleri
11-Müşterek avarya, York Anvers Kuralları-Non-Seperation Agreement
12-Deniz kazalarından sonra kaptan tarafından yapılacak işlemler, deniz raporu, tespitler, ihtarlar
13-Gemi ve yük alacaklısı hakları. Deniz kirliliğinden doğan tazminata ilişkin uluslararası ve ulusalhukuk düzenlemeleri
14-CLC 92 ve FUND 92
15-Uluslararası PaI Kulüpler Grubunun TOPIA ve STOPIA mekanizmaları , Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesi , Atina Konvansiyonu ve 2002 Protokolü
16-Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek