Geri
DUM337 - Denizde Haberleşme II
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM337Denizde Haberleşme IIZorunlu356.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Bu ders uzakyol vardiya zabiti olacak öğrencilere, STCW78/95'in deniz haberleşmesiyle ilgili koşullarını yerine getirebilecek seviyede denizde haberleşme bilgisi vermeyi amaçlar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Göv.Kpt.Mehmet KAPTAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Korkmaz, Y. 2008; GMDSS ve Deniz Telsiz İletişimleri, Acar Basım, İstanbulAcarer T., Poyraz, Ö., Ekinalan, T., Ustaoğlu, S. ve Emiroğlu, B. 1999; GMDSS El Kitabı, İTÜ Denizcilik Fakültesi, İstanbulSarıcıoğlu, H. 1988; GMDSS, VHF R/Telefon Haberleşmesi, Yeniyol Matbaası, İzmir

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Mors kodu ile ışıldak haberleşmesi, Uluslararası İşaret Kod kitabı, tek harf işaretlerin anlamları, kod kitabının kullanımı, telsiz-telefon haberleşmesi, tehlike, ivedilik ve emniyet mesajları, liman otoriteleri ve gemi trafik kontrol istasyonları ile haberleşme, tehlike frekanslarının dinlenmesi, telsiz jurnalinin tutulması, telsiz-teleks haberleşmesi, Küresel deniz tehlike emniyet sistemlerinde ivedilik, emniyet, tehlike ve seyirle ilgili mesajları alma-gönderme yöntemleri. Yer istasyonlarını kullanarak tehlike, ivedilik ve emniyet mesajlarını alıp verebilmek için gerekli yöntemler, G. M. D. S. S. tanıtımı, yeni sistemin oluşumu ve uluslararası kurallar, COSPAS/SARSAT, EPIRB cihazları, INMARSAT sistemi, deniz alanlarının belirlenme şekli, G. M. D. S. S. te dinlenmesi zorunlu frekanslar, tehlike ve emniyet mesajları için kullanılan frekanslar, bölgelere göre kullanılması zorunlu cihazlar, INMARSAT-A ve INMARSAT-C ile acil yardım çağrısı gönderilmesi, DSC sistemi, INMARSAT uydularının genel haberleşmede kullanımı, anten yönlendirme, uydu-teleks haberleşmesi, uydu-telefon ve fax haberleşmesi, INMARSAT-M, ücretlendirme ve tahsilat.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
33536-Uluslararası kod ve işaretleri tanımlayabilecektir.
33537-Değişik haberleşme teknikleri kullanarak diğer gemilerle ve liman otoriteleri ile rutin haberleşme yapabilecektir.
33538-GMDSS cihazlarını kullanarak diğer gemilerle ve liman otoriteleri ile tehlike haberleşmesi yapabilecektir.
33539-GMDSS sisteminin işleyişini tanımlayabilecektir.
33540-GMDSS jurnalinin nasıl tutulacağını öğrenecektir.
33541-Batarya ve antenlerin işleyişini tanımlayabilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Mors kodu ile ışıldak haberleşmesi.
2-Uluslararası İşaret Kod kitabı, tek harf işaretlerin anlamları, kod kitabının kullanımı
3-Telsiz-telefon haberleşmesi, tehlike, ivedilik ve emniyet mesajları.
4-Liman otoriteleri ve gemi trafik kontrol istasyonları ile haberleşme.
5-Tehlike frekanslarının dinlenmesi, telsiz jurnalinin tutulması, telsiz-teleks haberleşmesi.
6-Küresel deniz tehlike emniyet sistemlerinde ivedilik, emniyet, tehlike ve seyirle ilgili mesajları alma-gönderme yöntemleri.
7-Yer istasyonlarını kullanarak tehlike, ivedilik ve emniyet mesajlarını alıp verebilmek için gerekli yöntemler
8-Arasınav
9-GMDSS'in tanıtımı, yeni sistemin oluşumu ve uluslararası kurallar.
10-COSPAS/SARSAT, EPIRB cihazları, INMARSAT sistemi, deniz alanlarının belirlenme şekli.
11-GMDSS'de dinlenmesi zorunlu frekanslar, tehlike ve emniyet mesajları için kullanılan frekanslar.
12-Bölgelere göre kullanılması zorunlu cihazlar, INMARSAT-A ve INMARSAT-C ile acil yardım çağrısı gönderilmesi. Uygulamalı sınav ile öğrencilerin değerlendirilmesi.
13-DSC sistemi, INMARSAT uydularının genel haberleşmede kullanımı.
14-Anten yönlendirme, uydu-teleks haberleşmesi, uydu-telefon ve fax haberleşmesi.
15-INMARSAT-M, ücretlendirme ve tahsilat.
16-Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav14040
Final Sınavı16060
Quiz5210
Uygulama/Pratik14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek