Geri
DUM335 - Deniz Hukuku I
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM335Deniz Hukuku IZorunlu354.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

İlgili hak ile menfaatleri korumak ve savunmak. Gemilerden, denizcilik işlemlerinden doğan muhtemel hukuki ihtilaflar ile sorunların önlenmesi ve üstesinden gelinmesi için yeterli bilgi ve beceriyi kazanmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Avukat Mehmet Hakan TÜFEKÇİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Deniz İş Kanunu, Cevdet Şahoğlu, Yaylım yayıncılık.Deniz Hukuku Çalışmaları , Ferit Hakan Baykal, Alfa Basım Yayım. Deniz Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları ,İnci Kaner, Beta Yayım.Türk Deniz Mevzuatı Cilt 1,2 (Ciltli),Doç. Dr. Selim Ataergin, Dr. Oğuz Caner, Beta Yayım.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Deniz hukuku bölümleri ve konuları. Deniz Kamu Hukuku, Deniz İdare Hukuku, Deniz İdare Teşkilatı, görev ve yetkileri. Denizde can ve mal güvenliği. Gümrük işlemleri ve mali yükümlülükler. Gemi, gemi sicili, donatan, kaptan. Deniz Ceza Hukuku, deniz kirliliği ile ilgili düzenlemeler, Deniz Devletler Umumi Hukuku. İç sular, kara suları, uluslararası geçişler, bitişik bölge, abluka, ambargo. Deniz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
36317-temel deniz kanunları kapsamında uluslararası ticareti ve temel kuralları öğrenebilir.
36318-deniz kanunları bağlamında denizcilik ticaret bağlantısını kurabilir.
36319-pratik efektleri görebilecek ve farklı geleneksel yönetmeliklere uygun kapsamlı bir analiz yapabilir.
36320-belli başlı gemi ve kamu hukuku hakkında bilgileri öğrenebilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Hukukun tanımı, kaynakları ve türleri40
2-Hukukun tanımı, kaynakları ve türleri40
3-Hukukun tanımı, kaynakları ve türleri40
4-Deniz hukuku bölümleri ve konuları. Deniz Kamu Hukuku, Deniz İdare Hukuku, Deniz İdare Teşkilatı, görev ve yetkileri.40
5-Denizde can ve mal güvenliği. Gümrük işlemleri ve mali yükümlülükler.40
6-İç sular, kara suları, uluslararası geçişler.40
7-Bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge, uluslararası sular.40
8-Arasınav20
9-Gemi, donatan.40
10-Donatma İştiraki40
11-Gemiadamları ve kaptanın sorumluluğu40
12-Gemiadamları ve kaptanın sorumluluğu40
13-Navlun sözleşmesi40
14-Navlun sözleşmesi40
15-Deniz Kazaları40
16-Dönem sonu sınavı20
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Beyin Fırtınası14114
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)126

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek