Geri
MATD203 - Matematik III
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MATD203Matematik IIIZorunlu235.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Dersin amacı fen bilimleri ve mühendislik alanlarında karşılaşılan değişken katsayılı bayağı diferensiyel denklemler ile sabit katsayılı ikinci mertebeden kısmi diferensiyel denklemler için analitik çözüm yöntemlerinin tanıtılması ve Kompleks fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral kavramı ve uygulamaları konusunda gerekli bilgi ve uygulama becerisinin kazandırılmasıdır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif İNCE

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları ders esnasında Öğretim Elemanı tarafından verilecektir.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Orantı, sapma ve ara değer hesaplama (enterpolasyon).Matematik cetvellerinin kullanılması.Grafikler.Limit ve türev.Diferansiyel, entegral ve entegrasyon yöntemleri.Seriler. Taylor ve Mac Laurin formülleri.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
36276-Değişken katsayılı ikinci mertebeden bayağı diferensiyel denklemlere ait çözüm yöntemleri
36277-sabit katsayılı ikinci mertebeden temel kısmi diferensiyel denklemlere ait çözüm yöntemleri
36278-komplex fonksiyonlar teorisi hakkında temel bilgi ve uygulama becerisi kazanmış olacaklardır.
36279-analitik fonksiyonların Taylor ve Laurent serilerine açılımlarını,Rezidü teoremini uygulayabilme ve bu teoremin uygulaması olarak bazı özel tipten çevre integrallerini hesaplayabilme becerileri kazanabileceklerdir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Fourier serileri ve genel Fourier serilerinde yakınsaklık.40
2-Fourier sinüs ve kosinüs serileri, diferansiyel denklemlerin Fourier seri çözümleri.40
3-Birinci ve ikinci mertebeden kısmi türevli diferansiyel denklemlere giriş.40
4-Isı ve dalga denklemlerinin değişkenlerine ayırma yöntemi ve Laplace dönüşümü yardımı ile çözümü.40
5-Sturm-Liouville problemleri ve öz fonksiyon açılımları.40
6-Kompleks sayılara giriş ve özellikleri.40
7-Kompleks fonksiyon kavramı.40
8-Arasınav40
9-Kompleks fonksiyonların geometrik gösterimleri.40
10-Kompleks fonksiyonlarda limit, Süreklilik, Türev.40
11-Analitik ve harmonik fonksiyon kavramı.40
12-Kompleks fonksiyonların integrali.40
13-Cauchy integral teoremleri ve uygulamaları.40
14-Cauchy türev teoremleri ve uygulamaları.40
15-Taylor ve Laurent serileri.Rezidü Teoremi ve reel integrallerin hesabına uygulanması.40
16-Dönem sonu sınavı40
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Problem Çözümü14456
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Ev Ödevi4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)140

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek