Geri
DUM239 - Seyir III
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM239Seyir IIIZorunlu235.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Astronomik seyrin temeli olan Güneş sistemi ve Dünyanın hareketlerinin hareketlerinin, gök koordinat ve ufuk sisteminin tanıtılarak, gök cisimlerine ait saat açılarının hesaplanması ve seyir almanağının kullanabilecek bilgi ve becerinin öğrenciye verilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. İdris TURNA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Göksel seyir - Göksel seyire giriş - Güneş sisteminin tanıtılması - Dünyanın yörüngesi ve mevsimlerin oluşumu. - Dünyanın kendi etrafında dönüşü ve gece-gündüz oluşumu - Gök küresi ve gök küresi koordinat sistemi - Saat açısı kavramları - Koordinatların günlük hareketi ve ufuksal sistemi - Gök cisimlerinin ufuktan açısal yüksekliklerinin ölçülmesi ve hesabi yükseklik cetvellerinin tanınması - Sekstant, yapısı ve kullanılması - Sekstantın optik prensibi, sekstantın hatalarının ve hata düzeltmelerinin incelenmesi - Sekstant ve açısal yükseklik düzeltmeleri - Amplitüd

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Güneş sistemi ve Dünyanın hareketlerinin etkilerini açıklayabilirler.
2-Gök koordinat sistemi ve saat açısı kavramlarını tanımlayabilirler.
3-Deniz almanağı kullanarak gök cisimlerinin saat açılarını ve meyillerini hesaplayabilirler.
4-Sextant hatalarını açıklayabilirler ve sextant hatasını saptayabilirler.
5-Sextant kullanarak cisimlerin yüksekliklerini ölçebilir ve okuyabilirler.
6-SIA yöntemi ile pusula hatasını saptayabilirler.
7-Açısal yükseklik cetvellerini kullanarak hesabi yüksekliği (Hc) hesaplayabilirler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Güneş sisteminin tanıtılması
2-Dünyanın yörüngesi ve mevsimlerin oluşumu.Dünyanın hareketlerinin seyir üzerine etkileri
3-Yerkürenin hareketleri ve gece-gündüz oluşumuDünyanın hareketlerinin seyir üzerine etkileri
4-Gök küresi ve gök küresi koordinat sistemiGök küresi koordinat sistemi
5-Saat açısı kavramlarıSaat açısı dönüşümleri
6-Gök cisimlerinin günlük hareketleri ve ufuksal sistemiGök cisimlerinin meyil hesapları
7-Gök cisimlerinin ufuktan açısal yüksekliklerinin ölçülmesi ve hesabi yükseklik cetvellerinin tanınmasıAçısal yükseklik düzeltmeleri
8-ARASINAVLAR
9-Sekstant, yapısı ve kullanılmasıÖlçülen sextant açısının okunması
10-Sekstantın optik prensibi, sekstantın hatalarının ve hata düzeltmelerinin incelenmesiSextant hatasının saptanması
11-Sekstant ve açısal yükseklik düzeltmeleriAçısal yükseklik hesapları
12-Azimuth,Semt,Declination,Amplitüde kavramlarıAzimuth,Semt,Declination,Amplitüde kavramları
13-Deniz almanağının bölümleri ve kullanılmasıGüneşin ve Ayın doğuşu ve batışının hesaplanması
14-Deniz almanağının bölümleri ve kullanılmasıGök cisimlerinin meridyen geçiş zamanlarının hesaplanması
15-Deniz almanağı kullanarak gök cisimlerine ait saat açıları ve meyil’in hesaplanmasıEnlem tayini
16-YARIYIL SONU SINAVLARI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik22856
Problem Çözümü5840
Tartışma10220
Gözlem4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma248
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek