Geri
DUM235 - Denizde Emniyet III
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM235Denizde Emniyet IIIZorunlu233.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Ahmet Emre PİRİM

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Denizde canlı kalabilme ekipmanlarını kullanımını öğrenirler.
2-Can kurtarma araçlarını kullanmayı öğrenirler.
3-Can kurtarma ekipmanlarının gemideki yerlerini bilirler.
4-Gemiyi terk ve denize adam düşmesi operasyonlarını öğrenirler.
5-Değişik tip yangınlarda uygun yangın söndürücüyü kullanabilirler.
6-Solunum aparatlarını kullanabilirler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-1) Denizde Kişisel Canlı Kalma Teknikleri Eğitimi- Giriş, güvenlik ve sağ kalma- Acil durumlar- Çatışma, yangın, batma gibi acil durum türleri2 saat2 saat
2-- Normal olarak gemilerde taşınan can kurtarma araçlarının türleri- Can kurtarma araçları ve kurtarma botları- Can kurtarma teknesindeki teçhizat- Kişisel can kurtarma araçları, yerleri ve kullanımı2 saat2 saat
3-- Denizde kişisel canlı kalma- Helikopter yardımı- Acil durum telsiz donanımı2 saat2 saat
4-o Eğitim ve talimlerin önemio Kişisel koruyucu giysi ve teçhizato Herhangi bir acil durumda hazır olmanın gerekliliğio Can kurtarma araçlarının istasyonlarına (gemiyi terk toplanma yerleri) çağrıldığında yapılması gerekenler2 saat2 saat
5-o Gemiyi terk etmek gerektiğinde yapılması gerekenlero Su içinde yapılması gerekenlero Bir can kurtarma teknesindeyken yapılması gerekenlero Kazazedeler için başlıca tehlikeler2 saat2 saat
6-2) Can-Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Eğitimi - Can kurtarma2 saat2 saat
7-- Gemiyi terk talimlerinin organizasyonu- Gemiyi terk talimlerinin uygulanması2 saat2 saat
8-- Can kurtarma araçlarının kullanılması- Can filikaları ve kurtarma botlarının denize indirme cihaz ve donanımları2 saat2 saat
9-- Can filikaları ve kurtarma botlarının ekipmanları ( telsiz – can kurtarma ekipmanları, Uydu EPIRP ve SART cihazları, dalma giysileri ve vücut ısısını koruma yardımcıları da dahil olmak üzere)- Denizde canlı kalma teknikleri2 saat2 saat
10-- Can filikaları ve kurtarma botlarının ekipmanları ( telsiz – can kurtarma ekipmanları, Uydu EPIRP ve SART cihazları, dalma giysileri ve vücut ısısını koruma yardımcıları da dahil olmak üzere)2 saat2 saat
11-3) Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi- Gemide yangınla mücadele organizasyonu- Yangınla mücadele cihazlarının yerleri ve acil durum kaçış yolları- Yangın ve patlamanın elemanları (yangın üçgeni)2 saat2 saat
12-- Tutuşma türleri ve kaynakları- Yanıcı maddeler, yangın tehlikeleri ve yangının yayılması- Yangına karşı sürekli dikkat ve uyanıklık gereksinimi- Gemide yangına karşı yapılması gerekenler2 saat2 saat
13-- Yangın ve duman araştırma ve otomatik alarm sistemleri- Yangının sınıflandırılması ve kullanılması uygun yangın söndürücü maddeler- Yangınla mücadele teçhizatı ve gemideki yerio Sabit tesisler2 saat2 saat
14-o Yangınla mücadele edenlerin teçhizatı (itfaiyeci donanımı)o Kişisel teçhizato Yangınla mücadele araçları ve teçhizatıo Yangınla mücadele yöntemlerio Yangın söndürücü maddelero Yangınla mücadele usul ve işlemlerio Yangınla mücadele ve etkin kurtarma için solunum cihazlarının kullanılması2 saat2 saat
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım28256
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek