Geri
DUM123 - Seyir I
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM123Seyir IZorunlu114.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Navigasyonun tanımı ve tarihi, Seyir neşriyatları ve yardımcıları, Dünyada yön kavramı gibi temel seyir bilgilerinin öğretilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. İdris TURNA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel ve Yersel Navigasyon (Kpt.Güven TUNCER) , Seyir 1 (Kpt.Fethi YAĞIZ), Marine Navigation (Richard R.Hobbs)

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Seyirin tanımı, dünyanın şekli ve koordinatları hakkında temel bilgiler; - Seyirin tanımı ve tarihçesi.  - Evren, Güneş sistemi ve Dünya - Dünyanın şekli, ekvator, kutuplar, enlem, boylam - Enlem ve boylam farklarıSeyirde kullanılan araç-gereç, harita ve neşriyat - Seyirde kullanılan araç gereç, harita ve neşriyat hakkında genel bilgi, seyirin araç ve yöntemlerinin gelişimi - Harita projeksiyon sistemleri - Deniz seyir haritalarının özellikleri - Markator haritasının çizimi - Diğer projeksiyon yöntemleri ile Markator projeksiyonunun karşılaştırılması - Harita katalogları ve kullanımı - Semboller ve Kısaltmalar Kitabının kullanımıDenizde mesafe ve yön kavramı - Denizde mesafe ve yön - Seyirde ve harita üzerinde mesafe ölçmek ve mesafe hesaplamak - Kerte hattı ve büyük daire yayı - Rota ve kerteriz (nispi, hakiki) - Denizde yön bulmaPusulalar ve pusula kullanımı - Pusulalar - Manyetik pusula, pusula okuma, derece ve kerte sistemleri - Dünyanın manyetik alanı - Doğal ve yapay manyetik sapma - Manyetik pusulanın yapısı, hataları, düzeltmeleri - Cayro pusula, yapısı, çalışması ve hataları, düzeltmeleri - Pusula hatasının bulunması, rota ve kerterizler uygulanmasıHarita ve neşriyatın düzenlenmesi, düzeltilmesi ve kullanılması - Haritalardan, fener kitaplarından ve diğer neşriyattan edinilen bilgiler - Haritalarda kullanılan sembol ve kısaltmalar - Harita ve neşriyatın düzenlenmesi, harita folyo sistemleri - Denizcilere ilanlar, harita ve neşriyatın düzeltilmesi - Harita katalogları ve kullanımı - Elektronik haritalar ve ECDIS sistemiSeyir yardımcıları, fenerler ve şamandıralar - Denizde ve kıyılarda bulunan seyir yardımcıları ve kullanılmaları - Fenerler ve sis işaretleri - Fener kitaplarının kullanılması - Fenerler ve şamandıraların tanınması, sınıflandırılması, görünme mesafeleri, karakteristikleri, fenerlere ait kısaltmalar - Sis işaretleri - Şamandıralama sistemleri, sistem A ve sistem B nin tanıtımı, lateral ve kardinal işaretlerin haritada gösterimi - Telsiz seyir yardımcılar, sembolleri, harita ve kitapları

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
31780-Seyirin tarihçesini tanımlarlar.
31781-Seyirde kullanılan araç gereç, haritalar ve neşriyat hakkında genel bilgi verebilirler.
31782-Gemilerde kullanılan pusulalar hakkında bilgi verebilirler.
31783-Denizde kullanılan mesafe birimleri,Rota ve kerteriz hakkında hakkında bilgi verebilirler.
31784-Seyir haritaları üzerinde harita üzerinde rota,mesafe ölçebilir, mevki plotlayabilirler.
31785-Seyir haritalarında kullanılan kısaltmalar hakkında bilgi verebilirler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Seyirin tanımı ve tarihçesiEvren, Güneş sistemi ve DünyaDünyanın şekli, ekvator, kutuplar, enlem, boylamKoordinat sistemi
2-Enlem ve boylam farkları, Matematiksel Seyir, Seyir Üçgeni ve elemanlarıRota,Enlem,Boylam farkları
3-Seyirde kullanılan araç gereç, harita ve neşriyat hakkında genel bilgi, seyirin araç ve yöntemlerinin tarihsel gelişimi, Pusulalar Kör Pergel, Paralel cetvel, Semt çemberi, Büyüteç, Dürbün
4-Harita izdüşüm sistemleri, Deniz seyir haritalarının özellikleri Seyir haritaları üzerindeki bilgiler
5-Markator haritalarının özellikleri, Diğer izdüşüm yöntemleri ile Markator projeksiyonunun karşılaştırılmasıSeyir haritaları üzerindeki bilgiler
6-Harita katalogları ve kullanımı, Semboller ve Kısaltmalar Kitabının kullanımı, Harita ve neşriyatın düzenlenmesi, harita folyo sistemleriHaritalarda kullanılan kısaltmalar
7-Denizde mesafe ve yön kavramı, Rota ve kerteriz (nispi, hakiki) ,Kerte hattı ve büyük daire yayıRota ve Kerteriz uygulamaları
8-ARASINAVLAR
9-Seyirde ve harita üzerinde mesafe ölçmek ve mesafe hesaplamakDenizde mesafe kavramı
10-Manyetik pusula, pusula okuma, derece ve kerte sistemleriDünyanın manyetik alanı, Doğal ve yapay manyetik sapma, manyetik pusulanın hataları düzeltmeleriManyetik pusula özellikleri
11-Cayro pusula, yapısı, çalışması ve hataları, Pusula hatasının bulunması, rota ve kerterize uygulanmasıCayro pusula özellikleri
12-Haritalardan, fener kitaplarından ve diğer neşriyattan edinilen bilgilerNotik Neşriyatlar
13-Denizcilere ilanlar, harita ve neşriyatın düzeltilmesi Elektronik haritalar ve ECDIS sistemiNotik Neşriyatın güncellenmesi
14-Denizde ve kıyılarda bulunan seyir yardımcıları ve kullanılmaları, Fenerler ve şamandıraların tanınması, sınıflandırılması, görünme mesafeleri, karakteristikleri, fenerlere ait kısaltmalarFenerler ve Şamandıralar
15-Şamandıralama sistemleri, sistem A ve sistem B nin tanıtımı, lateral ve kardinal işaretlerin haritada gösterimiFenerler ve Şamandıralar
16-YARIYIL SONU SINAVLARI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik22856
Problem Çözümü5630
Tartışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma248
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek