Geri
DUM103 - Denizcilik Kimyası
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DUM103Denizcilik KimyasıZorunlu113.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Gemide ve denizel ortamda ortam koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan olası kimyasal olaylara karşı müdehale becerisinin oluşturulması ve seyir sürecinde rutin olarak izlenmesi gereken kimyasal testlere dayalı temel olguların kavranması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Şengül KARADENİZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Akademi Denizcilik, 2001; Denizcilik Kimyası, Prof.Dr.İlker KAYADENİZ, İstanbul.2)Teknik, 2000; Denizcilik Kimyası, Prof.Dr.İlker KAYADENİZ, İstanbul.3)IMO Yayınları4)Marmara Üniversitesi, 1998; Genel Kimya, Yayın No 568, İstanbul.5)Clarendon Press, Oxford, 1996; Marine Pollution, ISBN 019 854685 8 (Pbk).6)Gençtürk C. T. 1994; Laboratuar Tekniği Ders Notları, KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi, Trabzon.7)Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2009; Kalitatif Analiz Laboratuavar Kitabı, ISBN 975-7936-30-8,Eskişehir.8)Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2009; Kantitatif Analiz Laboratuavar Kitabı, ISBN 975-7936-29-4,Eskişehir.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Kimyanın temel kavramları, çözeltiler, çözünürlük, asitler ve bazlar, su kimyası, su kirliliği ve suya uygulanan işlemler. Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri. Deniz kirliliği, MARPOL, Korozyon ve korozyon denetimi, yakıtlar, petrol kimyası, gemilerde kullanılan yağlar ve kimyasal özellikleri ve deniz boyaları.

Staj Durumu

Tanker ve türevi gemilerde çalışmayı hedefleyen öğrenciler için ön koşul dersi olmalıdır.

Öğrenme Çıktıları
24140-Kimyanın temel kavramları konusunda bilgi sahibi olurlar
24141-Çözeltiler konusunda bilgi sahibi olurlar
24142-Asit-Baz çözeltileri ve davranışları ile ilgili bilgi sahibi olurlar
24143-Suların özellikleri ve deniz suyunun yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar
24144-Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavrarlar
37464-Deniz kirliliği MARPOL yasaları ve gereklilikler konusunda bilgi sahibi olurlar
37465-Suların fiziksel kimyasal ve biyolojik olarak temizlenmesi prosedürleri hakkında bilgi sahibi olurlar
37466-deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavramış olurlar.
37467-korrozyon konusunu ayrıntılı şekilde kavramış olurlar
37468-Akaryakıtlar ve petrol kimyası konusunda bilgi sahibi olurlar
37469-Gemi kaynaklı petrol kirliliğine karşı mücadele ve önlem yöntemlerini öğrenirler
37470-Gemi yakıtları ve hangi tür gemilerde hangi tür yakıtların kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olurlar
37471-Yakıt kaynaklı meydana gelen çevre kirliliği ve özellikle hava kirliliği konusunda bilgi sahibi olurlar
37472-Gemilerde kullanılan yağlar ve bunların fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar
37473-deniz boyaları ve yakıtlar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olurlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Kimyanın temel kavramları, tanımlar.Laboratuar Güvenliği, Laboratuar araç gereçleri
2-Çözeltiler, çözelti hazırlama.Çözeltiler, çözelti hazırlama.
3-Asit ve BazlarAsit baz çözeltilerinin kuvvetleri, hazırlanması
4-Asit-Baz Reaksiyonları, Redoks. Asit baz Titrasyonları, redoks uygulamaları
5-Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri.Deniz suyundaki mevcut elementlerin tayini, deniz suyundan saf su elde etme yöntemleri- Destilasyon prosesleri
6-Su Kirliliği ve Suların Temizlenmesi ProsedürleriDoğal zeolitler ve yapay polimerik adsorbanların öğretilmesi
7-MARPOL,kirleticilerin yapısı ve sınıflandırması, organik kirlilik.MARPOL' e göre kirletici kabul edilen türler ve bunların sudaki davranışlarının incelenmesi
8-ArasınavArasınav
9-Akaryakıtlar, ve Petrolün yapısı.Benzin, Motorin, Fuel oil örneklerinin alevlenme noktası tayinleri
10-Petrol Kirliliği, Temizlenmesi ve müdahale yöntemleriPetrol ve türevi maddelerin sudaki davranışları ve sudaki davranışlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi.
11-Korrozyonun tanımı ve sınıflandırması.Korozyona neden olan etkenlerin oluşturulması ve sürecin izlenmesi.
12-Gemilerde korrozyon ve korrozyon ile mücadele.Korozyonu engelleyici tutyaların kimyasal yapılarının gösterilmesi
13-Gemi Yakıtları ve yağlarının yapısı, işlevleri ve kimyasal proseslerGemi yağları ve hangi amaca yönelik olduklarının yoğunluk, viskozite ve nem tayini ile tespit edilmesi.
14-Gemi boyalarının kimyasal yapısı.Gemi boyaları örneklerinin inelenmesi
15-Gemilerin boyanması.Genel laboratuar tekrarı
16-Dönem sonu sınavıDönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım28256
Uygulama/Pratik14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12
ÖÇ13
ÖÇ14
ÖÇ15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek