Geri
AITB191 - Atatürk İlk. Ve İnk. Tar.-I
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
AITB191Atatürk İlk. Ve İnk. Tar.-IZorunlu112.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Osmanlı Devleti'nin çöküş sebeplerini, Batı Avrupa merkezli gelişmeleri esas alarak değerlendirmek; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortaya çıkaran tarihî şartları açıklamak; Cumhuriyet döneminde yaşanan inkılâp hareketlerini izah etmek, dersin amaçları arasında yer almaktadır. Nihâî amaç, üniversite gençliğinin tarih şuurunu canlı tutmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Mustafa Arıkan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, İstanbul 1990Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I-III, V, Ankara 1961-1972.Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi İstanbul 1979YÖK, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 2 cilt, YÖK Yayını 1997. Turan, Şerafettin, Türk Devrim Tarihi, 5 cilt, Ankara 1991-1996.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Devrim Kavramı, Türk devrimine yol açan nedenler, Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri ve Osmanlı Devleti’nin sona erme süreci, I. Dünya Savaşı (savaşın nedenleri ve çıkışı), Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na girişi, açılan cepheler, Osmanlı Devleti’ni paylaşma antlaşmaları, Mondros Ateşkes Antlaşması, I. Dünya Savaşı’nın bitişi, çöken imparatorluklar, Mustafa Kemal Paşa’nın I. Dünya Savaşı’ndan sonraki değerlendirmeleri, tutumu, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Amasya Tamimi, kongreler yoluyla örgütlenme ve Kuva-yı Milliye, Misak-ı Milli, TBMM’nin kuruluşu, yapısı ve çalışmaları, millî ordunun kurulması ve Kurtuluş Savaşı, Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Kurtuluş Savaşı’nın bitişi

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
13911-Osmanlı Devleti’nin yapısı, bunun bozularak yıkılma sürecine girilmesinin kavranması
13912-Avrupa'da gelişmeleri Fransız İnkılâbı ve Sanayi İnkılâbı’nın davranması
13913-Osmanlı’da yenilik hareketlerine gidilmesi, batının etkilerinin yansımasının kavranması
13914-Savaşların olumsuz etkilerini ve Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda işgal edilmesinin kavranması
13915-Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen inkılâpların değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-İnkılâpların Etkilendiği Kavramlar: Islahat, inkılâp, evrim vb kavramların açıklanmasıSözlü Anlatım
2-İnkılâplara Etki Eden Dış Etkenler: Rönesans, reform, coğrafî keşifler, sanayi devrimi, Fransız İhtilâli gibi Batı Avrupa merkezli gelişmelerin değerlendirilmesiSözlü Anlatım
3-İnkılâplara Etki Eden İç Etkenler: Osmanlı Devleti'nin çöküşüne etki eden iç faktörlerin açıklanmasıSözlü Anlatım
4-Osmanlı Devleti'ni Çöküşten Kurtarma Çabaları: Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan moderleşme çabaları ve yapılan ıslahatlarSözlü Anlatım
5-Askerî ve Diplomatik Mücadeleler: Devleti yaşatabilmek için uluslararası alanda yapılan girişimlerSözlü Anlatım
6-Birinci Dünya Savaşı: Savaşın çıkış sebepleri; stratejiler, planlar ve Osmanlı Devleti'ne etkileriSözlü Anlatım
7-Birinci Dünya Savaşı'nın Sona Ermesi- Savaş Sonunda Yapılan Antlaşmalar: Savaştan sonra ortaya çıkan durumSözlü Anlatım
8-Ara SınavTest
9-Mondros Mütarekesi Sonrası İlk İşgaller: Antlaşmanın içeriği ve sonuçlarıSözlü Anlatım
10-Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Milli Teşkilâtlanma: İşgallere karşı ortaya çıkan direnişSözlü Anlatım
11-TBMM'nin Açılışı- Milli Mücadele'nin Savaş Safhası: Millî mücadelenin siyasî ve askerî açıdan değerlendirilmesiSözlü Anlatım
12-Düzenli Ordu Savaşları ve DiplomasiSözlü Anlatım
13-Sakarya Meydan Muharebesi- Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Savaşı: Savaş stratejileri ve tarafların durumlarıSözlü Anlatım
14-Mudanya Mütarekesi (11 Ekim 1922): Antlaşmanın içeriği ve uygulanmasıSözlü Anlatım
15-Genel DeğerlendirmeSözlü Anlatım
16-Genel SınavTest
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav00
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı00
TOPLAM0
TOPLAM0
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım16232
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)52

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek