Geri
DHF102 - Anatomi-I
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DHF102Anatomi-IZorunlu124.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Teorik derslerin pratik uygulaması yapılarak, öğrencinin klinik çalışmalarındaki maniplasyonunu artırmak, bilimsel ve görsel hazırlamak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özdemir SEVİNÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Arıncı K, Elhan A; Anatomi 1. Cilt, Güneş Kitabevi, 1995 * Arıncı K, Elhan A; Anatomi 2. Cilt, Güneş Kitabevi Ltd.Şti., Ankara 2005 * Clinically Oriented Anatomy.Moore KL, Dalley AF.Fifth Edition. Lippincott Williams a Wilkins.2006 * Gray’s Anatomy.Susan Standring, 39 th.ed;Elsevier, 2005 * Sistematik Anatomi, Gökmen F, İzmir Güven Kitabevi, 2003 ISBN:975-97318-8-6 * Temel Nöroanatomi, Yıldırım M., İstanbul Nobel Kitabevi, 2000 ISBN:975-420-054-8

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Örgün Öğretim

Dersin İçeriği

Sistematik Anatomi ile verilen baş ve boyun anatomisinin, topografik olarak incelenmesi; yapıların komşulukların ve bu bölgenin cerrahi anatomisinin klinik branşlarla olan ilişkisinin öğretilmesi.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Temel bilgiler ve klinik bilgilerin birleştirerek sentez edilmesi.
2-Sentez bilgilerin kliniğe uyarlanması.
3-Klinik uygulamaya geçişte teorik ve pratik bilgisel beceriye sahip olması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Dolaşım Sistemine Genel Bakış, Arterler, Venler Kalbin dış yüzü, kalbin iç yüzü ve duvar yapısı
2-Kalbin göğüs ön duvarındaki projeksiyonu, kalp kapakları Kalbin iletim sistemi, kalbin damarları (koronerler)
3-Kalpten çıkan ve kalbe giren büyük damarlar Baş boyun arterleri
4-A.maxillaris ve a.facialis Üst eks.- gövde ve alt eks. arterleri
5-Sistemik venler Sistemik venler ve hepatik portal dolaşım
6-Burun boşluğu, konkalar, regio olfactoria Larynx, pharynx, trachea
7-Sağ ve sol akciğerler Pleura, mediastinum, diaphragma
8-Sinir sisteminin bölümleri ve elemanları Medulla spinalis yapısı, inen-çıkan yollar
9-Bulbus, pons ve mesencephalon’un yapısı Cerebellum ve Diencephalon’un yapısı
10-Telencephalon’un yapısı, bağlantıları Sinir sistemi zarları, beyin ventrikülleri, BOS dolanım
11-Periferik sinir sistemi tanımı, kraniyal sinir (I-V) Kraniyal sinirler ( VI – XII )
12-Nervus trigeminus kraniyal bölüm ( sinir çekirdekleri ) Nervus trigeminus periferik kısım ( sinir dalları )
13-Nervus facialis-N.glossopharyngeus
14-Ara sınav
15-Spinal sinirler, pleksus oluşumları, dalları, Otonom sinir sistemi – merkezi ve periferik kısım
16-Göz, göz kasları, gözyaşı bezi
17-Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Uygulama/Pratik140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım294116
Uygulama/Pratik212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek