Geri
DHF113 - Diş Anatomisi ve Fizyolojisi
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DHF113Diş Anatomisi ve FizyolojisiZorunlu1111.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Tüm doğal dişlerin anatomik yapılarının, gelişim ve fonksiyonlarının öğrenilmesi, çeşitli materyalleri kullanarak diş formu oluşturma manipülasyon yeterliliğinin kazandırılması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Doğan A. Doğan OM. Dental Morfoloji 2.Wheeler’s DENTAL ANATOMY, PHYSİOLOGY AND OCCLUSION Major M. ASH. Sixth Edition 1984- W.B. Saunders Company. 3.WOELFEL’in DİŞ ANATOMİSİ. Diş Hekimliği İle İlişkisi. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Sezgin İLGİ Julian B. WOELFEL, Rickne C. SCHED. 4.Diş Morfolojisi-Fizyolojisi ve Okluzyon Prof.Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ. 1982, Ankara. 5.Dental Morfoloji Prof. Dr. Arife DOĞAN, Doç.Dr. Orhan Murat DOĞAN. Ankara, 1999. 6.Diş Anatomisi ve Diş Yontma Tekniği Doç.Dr. Cenk CURA. İzmir, 2007.7.Color Atlas and Textbook Of ORAL ANATOMY, Histology and Embryology. B.K. B. BERKOVITZ, G.R. HOLLAND, B.J. MOXHAM. 8.İŞLEVSEL OKLUZAL MORFOLOJİ OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ Prof.Dr.GökhanAKSOY

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Bu ders yüz yüze eğitim ve aynı zamanda gösterme, alıştırma -uygulama şeklinde yürütülmektedir

Dersin İçeriği

Diş hekimliğinde kullanılan kimi temel araç, gereç ve malzemeler, onların kullanım teknikleri, doğal sürekli ve süt dişlerinin ve onların tutucu dokularının bireysel ve işlevsel morfolojileri hakkında kuramsal bilgiler verilmektedir.Ayrıca laboratuvarda, yapay malzemeler kullanılarak sürekli dişleri biçimlendirme, protetik diş tedavisinde sıklıkla kullanılan metal dökme, akril tepme gibi kimi alıştırmalar yapılmaktadır.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Diş hekimliğinde kullanılan kimi temel araç, gereç ve malzemeler, onların kullanım tekniklerini tanıyabilme.
2-Doğal sürekli ve süt dişlerinin ve onların tutucu dokularının bireysel ve işlevsel morfolojileri hakkında kuramsal bilgi edinmek.
3-Laboratuvarda, yapay malzemeler kullanılarak sürekli dişleri biçimlendirme, protetik diş tedavisinde sıklıkla kullanılan metal dökme, akril tepme gibi kimi alıştırmalar yapabilmek.
4-Klinikte hastalarının sağaltımı için bir alt yapı kazanabilmek.
5-
6-
7-
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Diş morfolojisine ilişkin temel terminoloji
2-Diş morfolojisine ilişkin temel terminoloji
3-Diş morfolojisine ilişkin temel terminoloji
4-Dişlerin ve çevre dokuların anatomisi
5-Ağız Boşluğu ve Dişlerin Gelişimi
6-Diş formülleri (Notasyon) diş kavramlarının geometrik kavramlarla belirlenmesi
7-Daimi üst santral dişlerin morfolojisi ve manipülasyonu
8-Daimi üst lateral dişlerin morfolojisi ve manipülasyonu
9-Daimi alt santral dişlerin morfolojisi ve manipülasyonu
10-Daimi alt lateral dişlerin morfolojisi ve manipülasyonu
11-Daimi üst kanin dişlerin morfolojisi ve manipülasyonu
12-Daimi alt kanin dişlerin morfolojisi ve manipülasyonu
13-Ara Sınav
14-Daimi alt ve üst kesici dişlerin karşılaştırılması
15-Daimi üst ve alt köpek dişlerinin karşılaştırılması
16-Alt ve üst kesici dişlerin oklüzyon ilişkileri
17-Ön dişlerde dental morfolojinin estetik üzerine etkileri
18-Daimi üst küçük 1. azı dişlerin morfolojisi ve manipülasyonu
19-Daimi üst küçük 2. azı dişlerin morfolojisi ve manipülasyonu
20-Daimi alt 1. küçük azı dişlerin morfolojisi ve manipülasyonu
21-Daimi alt 2. küçük azı dişlerin morfolojisi ve manipülasyonu
22-Daimi üst 1. büyük azı dişlerin morfolojisi ve manipülasyonu
23-Daimi üst 2. büyük azı dişlerin morfolojisi ve manipülasyonu
24-Daimi alt 1. büyük azı dişlerin morfolojisi ve manipülasyonu
25-Daimi alt 2. büyük azı dişlerin morfolojisi ve manipülasyonu
26-Sürekli Alt ve Üst 3. Büyükazı dişlerinin morfolojisi
27-Dişlerin pulpa anatomisi, süt dişlerinin anatomisi
28-Mum modelasyon tekniği
29-Protez; tanım, tarihçe, sınıflandırma, protetik tedavi türleri
30-Ara Sınav
31-Akrilik materyali
32-Hidrokolloid Ölçü Maddeleri (Alginat), özellikleri ve maniplasyonlar, basplak, akrilik Kaşık, akrilik resin tamiri
33-Döküm tekniği, Lehim tekniği
34-Diş hekimliği pratiğinde kullanılan araç bilgisi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav260
Uygulama/Pratik240
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı111
Derse Katılım2910290
Uygulama/Pratik18236
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)329

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
ÖÇ13233233443
ÖÇ22324323234
ÖÇ33334332223
ÖÇ43332334233
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek