Geri
DHF109 - Koruyucu Hekimlik ve Epidemiyoloji
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DHF109Koruyucu Hekimlik ve EpidemiyolojiZorunlu113.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Epidemiyolojik araştırmaların, yöntem, neden sonuç ilişkisi, uygulama alanları ve sağlık sistemlerine katkıları açısından değerlendirilmesi yanında koruyucu diş hekimliği felsefesinin, diş hekimliğinin bilim, sanat yönlerinin ve ağız-diş sağlığının bir bütün olarak algılatılması dersin amaçlarındandır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tezcan, S., Epidemiyoloji Tıbbi Araştırmaların yöntem bilimi, Ankara, 1992Öztürk, Y., Günay, O., Halk Sağlığı Genel Bilgiler, Erciyes Üniversitesi Yayınları, No:172, Kayseri-2011Tezca, S. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, (Edt: Güler, Ç.; Akın, L.), Hacattepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2012Bertan,M., Güler, Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi, Ankara-1997

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.

Dersin İçeriği

Klinik ve toplum tıp bilimlerinde hastalık/sağlık sorunlarının dağılımı (tanımlayıcı) nedenleri (analitik), teşhis, tedavi ve önlenmesi (müdahale) için uygun yöntemlerin belirlenmesi amacıyla epidemiyolojik araştırma yöntemleri, ağırlıklı olarak ağız-diş sağlığı alanında verilen örnekler aracılığıyla aktarılmaktadır.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Epidemiyoloji biliminin önemini açıklayabilmeleri
2-Sağlık ölçütlerini ve risk göstergelerini hesaplayabilme ve yorumlayabilme
3-Değişkenler arasındaki ilişkilerin nedenselliğini değerlendirebilme
4-Korunmanın farklı düzeylerini ayırt edebilme
5-Farklı epidemiyolojik araştırma tiplerinin temel özelliklerini ve hata kaynaklarını tanımlayabilme
6-Bilimsel etiği ile ilgili temel ilkeleri sayabilme
7-Örnekleme yöntemi ile örneklem seçebilme ve anket hazırlayabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Sağlıkla ilgili temel kavramlar, Türkiye' deki sağlık hizmetinin yapısı
2-Epidemiyolojinin tanımı, stratejileri, tarihsel gelişimi
3-Epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması, genel özellikleri ve kullanım alanları
4-Tanımlayıcı Araştırmalar
5-Vaka-kontrol araştırmaları
6-Kesitsel Araştırmalar
7-Saha taramaları
8-Kohort Araştırmaları
9-Deneysel Araştırmalar
10-Ara Sınav
11-Metodolojik Araştırmalar
12-Değişkenler Arası İlişki
13-Ağız Diş Sağlığında Epidemiyolojik Ölçütler
14-Epidemiyolojik Veri Kaynakları- Anket Yöntemi
15-Örnekleme
16-Epidemiyolojik bir araştırmanın planlanması
17-Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Örnek Vaka İncelemesi111
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13232
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
ÖÇ13343332233
ÖÇ22242334323
ÖÇ33333234333
ÖÇ42344342333
ÖÇ54233343344
ÖÇ62332433234
ÖÇ7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek