Geri
DHF107 - Biyokimya
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DHF107BiyokimyaZorunlu115.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Biyokimya canlı hücrelerde ve organizmalarda var olan değişik molekülleri ve bu moleküllerle ilgili biyokimyasal olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Yaşamın olduğu her yerde, biyokimyasal tepkimeler de yer alır. Biyokimya biliminin temel amacı; yaşamla beraber var olan bu kimyasal olayları sistem, organ, hücre ve moleküler düzeyde incelemek ve aydınlatmaktır. Bu derste de, öğrencilerin organizmadaki temel biyokimyasal yapı ve mekanizmalar hakkında bilgi edinmeleri, protein, karbonhidrat ve lipid metabolizmalarının temel özelliklerini kavramaları ve canlı metabolizmasını moleküler düzeyde anlayacak şekilde temel biyokimya bilgisi edinmeleri amaçlanmakatdır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan EFE

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ORGANİK KİMYA,TEMEL BİYOKİMYA DERS NOTLARIDENEYSEL BİYOKİMYA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yüz yüze

Dersin İçeriği

Hücre ve organellerin biyokimyasal yapıları ve bu kompartmanlarda yer alan biyokimyasal olaylar Aminoasid-protein yapı ve metabolizması Karbohidrat yapıları ve metabolizması Lipid yapılar ve metabolizması

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Hücreyi oluşturan temel biyokimyasal yapıları ve hücrede yer alan biyokimyasal mekanizmaları açıklayabilme
2-Aminoasid ve protein yapıların biyokimyasal özelliklerini ve isimlendirmelerini listeleyebilme, bu yapılara örnekler verebilme, metabolizmalarını tartışabilme
3-Karbohidrat yapıların biyokimyasal özelliklerini ve isimlendirmelerini listeleyebilme, bu yapılara örnekler verebilme, metabolizmalarını tartışabilme
4-Lipid yapıların biyokimyasal özelliklerini ve isimlendirmelerini listeleyebilme, bu yapılara örnekler verebilme, metabolizmalarını tartışabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Organik kimya- biyokimya ilişkisi
2-Atomik ve moleküler yapı
3-Kimyasal bağlar
4-Kimyasal denge
5-Sulu çözeltiler
6-Su,asitler ve bazlar
7-Tamponlar
8-Redoks reaksiyonları
9-Organik kimyaya giriş
10-Organik Fonksiyonel gruplar
11-Aklanlar,alkenler,alkinler
12-Alkoller,aldehit ve ketonlar
13-Karboksilli asitler ve türevleri
14-Aromatik bileşikler
15-Stereokimya
16-Biyokimyaya giriş ve biyomoleküller
17-Amino asitler,peptidler ve proteinler Proteinlerde yapı fonksiyon ilişkisi(Hemoglobin ve miyoglobin)
18-Biyokimyasal kataliz (Enzimler)
19-Karbonhidratlarda yapı ve fonksiyon
20-Lipidlerde yapı ve fonksiyon
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı111
Derse Katılım294116
Laboratuvar27127
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)146

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
ÖÇ12333323323
ÖÇ23233234423
ÖÇ33322324233
ÖÇ44344344433
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek