Geri
DHF105 - Biyofizik
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DHF105BiyofizikZorunlu115.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Biyofiziğin temel kavramlarının öğretilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer AS

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

'Biyofizik’, F. Pehlivan, Hacettepe T.A.Ş. , Ankara'Biyoloji ve Tıpta Fizik’, Paul Davidovits(Çeviri : Prof. Dr. Fevzi Köksal), Nobel yayınları, Ankara‘Medical Physics’, John R. Cameron, James G. Scotronick‘Collage Physics’, David E. Tilley, Walter Thumm

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Örgün Öğretim

Dersin İçeriği

Biyofiziğin konusu, biyofiziğin kapsamı ve dalları, canlı organizmalarda madde ve enerji taşınım yolları ve yasaları, kuantum teorisinin temel özellikleri, hidrojen atomu, kimyasal bağlar, bağ enerjileri, Van der Waals bağları, hidrojen bağları, basit moleküllerin enerji halleri, evrensel gaz kanunu, kinetik ısı teorisi, suyun yapısı ve özellikleri, biyolojik membranların yapı ve özellikleri, radyasyonun biyofiziğidir.

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Canlı organizmaların incelenmesinde fizik yasalarını uygulayabilmek.
2-Canlıların atom ve molekül yapısını öğrenebilmek.
3-Biyolojik makro molekülleri öğrenebilmek.
4-Enerji kavramını biyolojik sistemlere uygulayabilmek.
5-Hücre zarlarının moleküler organizasyonunu öğrenebilmek. Elektromanyetik dalgaların biyolojik etki ve uygulamalarını kavrayabilmek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Biyofiziğin konusu, Biyofizik ve bilimler arası ortak disiplinler
2-Biyofiziğin konusu, Biyofizik ve bilimler arası ortak disiplinler
3-Biyofiziğin kapsamı ve dalları, Birer açık sistem olarak canlılar, Canlı organizmalarda madde ve enerji taşınım yolları ve yasaları
4-Biyofiziğin kapsamı ve dalları, Birer açık sistem olarak canlılar, Canlı organizmalarda madde ve enerji taşınım yolları ve yasaları
5-Atomun vektör modeli ve elektron düzeni, yörünge açısal momentumu,manyetik moment, elektron spini, toplam açısal momentum, çok elektronlu sistemlerde çiftlenimler, pauli ilkesi
6-Atomun vektör modeli ve elektron düzeni, yörünge açısal momentumu,manyetik moment, elektron spini, toplam açısal momentum, çok elektronlu sistemlerde çiftlenimler, pauli ilkesi
7-Canlıların atomik ve moleküler içeriği, Molekül içi ve moleküller arası bağlar, kuvvetli etkileşimler, zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, Hidrofobik etkileşimler
8-Canlıların atomik ve moleküler içeriği, Molekül içi ve moleküller arası bağlar, kuvvetli etkileşimler, zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, Hidrofobik etkileşimler
9-Suyun özellikleri ve canlılar için önemi, sulu çözeltiler, asitler, bazlar
10-Suyun özellikleri ve canlılar için önemi, sulu çözeltiler, asitler, bazlar
11-Biyolojik makromoleküller, aminoasitler,peptit bağı, proteinler, nükleik asitler, lipitler
12-Biyolojik makromoleküller, aminoasitler,peptit bağı, proteinler, nükleik asitler, lipitler
13-Biyolojik sistemlerde enerji dönüşümleri, Termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası
14-Biyolojik sistemlerde enerji dönüşümleri, Termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası
15-ARA SINAV
16-Gibbs serbest enerjisi, fotosentez, solunum, Biyomoleküler sistemlerde enerji aktarımı, Reaksiyonlar ve kataliz etkisi, İnsanda enerji gereksinimi
17-Gibbs serbest enerjisi, fotosentez, solunum, Biyomoleküler sistemlerde enerji aktarımı, Reaksiyonlar ve kataliz etkisi, İnsanda enerji gereksinimi
18-Hücre ve hücre zarı, difüzyon, fick yasaları, zarlarda difüzyon ve osmos
19-Hücre ve hücre zarı, difüzyon, fick yasaları, zarlarda difüzyon ve osmos
20-Hücre zarlarının moleküler organizasyonu, hücre zarlarında tanecik geçişleri, pasif taşınım, aktif taşınım
21-Hücre zarlarının moleküler organizasyonu, hücre zarlarında tanecik geçişleri, pasif taşınım, aktif taşınım
22-Işıma ve canlılar, elektromanyetik dalgaların biyolojik etki ve uygulamaları, radyo dalgaları, mikrodalgalar, Kızıl ötesi ışınlar, görünür ışık, morötesi ışınlar, laser ve biyolojik etkileri
23-Işıma ve canlılar, elektromanyetik dalgaların biyolojik etki ve uygulamaları, radyo dalgaları, mikrodalgalar, Kızıl ötesi ışınlar, görünür ışık, morötesi ışınlar, laser ve biyolojik etkileri
24-X-ışınlarının saçılma ve soğrulma mekanizmaları, X-ışınlarının özellikleri, biyolojik etkileri
25-X-ışınlarının saçılma ve soğrulma mekanizmaları, X-ışınlarının özellikleri, biyolojik etkileri
26-Radyoaktivite, alfa şınları, beta ışınları, gama ışınları, aktiflik ve yarı ömür
27-Radyoaktivite, alfa şınları, beta ışınları, gama ışınları, aktiflik ve yarı ömür
28-Işımanın soğrulması ve etkileri ile ilgili kavramlar ve birimleri, İyonlayıcı ışımanın biyolojik etki ve uygulamaları, Radyasyondan korunma
29-Işımanın soğrulması ve etkileri ile ilgili kavramlar ve birimleri, İyonlayıcı ışımanın biyolojik etki ve uygulamaları, Radyasyondan korunma
30-ARA SINAV
31-Işımanın soğrulması ve etkileri ile ilgili kavramlar ve birimleri, İyonlayıcı ışımanın biyolojik etki ve uygulamaları, Radyasyondan korunma
32-FİNAL
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı111
Derse Katılım284112
Uygulama/Pratik26126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)151

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek