Geri
DHF103 - Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Ders Öğretim Planı
Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
DHF103Tıbbi Biyoloji ve GenetikZorunlu116.00
Dersin Seviyesi

Birinci Öğretim

Dersin Amacı

Hücrelerin ortak yapısal organizasyonunu, hücre bölünmeleri ve kontrol sistemlerini, genetik materyalin moleküler düzeydeki yapı, fonksiyon, ifade ve kontrol mekanizmalarını, genetik mataryaldeki anormallikler ve hastalıklarla ilişkilerini ve kanser genetiğini kavratmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali İrfan GÜZEL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Öğretim üyesinin Ders Notları2. Tıbbi Biyoloji ve Genetik, 2010, Editör: Prof. Dr. Halil KASAP, Adana Nobel Kitabevi 3. Tıbbi Biyoloji, Prof. Dr. Ayşe BAŞARAN, Nobel Kitabevi, 7. Baskı, 20054. Hücre: Moleküler Yaklaşım, 2006, Çeviri Editörleri: Meral Sakızlı- Neşe Atabey İzmir Tıp Kitabevi5. Molecular Biology of The Cell, Fifth Edition, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, Garland Science, 2008. 6.ThompsonaThompson Genetics in Medicine, Sixth Edition, Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes, Huntington F. Willard, Saunders, 2004. 

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yüz yüze

Dersin İçeriği

Hücresel Yapı ve Organizasyon, Hücre bölünmeleri ve Kontrol Mekanizmaları, Genetik Materyalinin Yapısı ve İşleyişi, Genom Organizasyonu, Mutasyonlar ve Tamir Mekanizmaları, Kromozomlar ve Anormallikleri, Kaltımın Temel Yasaları, Kanser Genetiği

Staj Durumu

Yok

Öğrenme Çıktıları
1-Hücre ve bileşenlerinin, yapı ve fonksiyonlarını tanımlayabilme
2-Hücreyi inceleme yöntemlerini ve mikroskobun kullanımını bilebilme
3-Hücre döngüsü, bölünmeler ve kontrol mekanizmalarını açıklayabilme
4-DNA molekülün yapısı, kopyalanması ve genetik bilginin ifade mekanizmalarını bilebilme
5-Mutasyon çeşitleri, nedenleri ve DNA tamir mekanizmalarını açıklayabilme
6-Kalıtımın genel prensiplerini ve kalıtım kalıplarını bilebilme
7-Kromozom yapısı, kromozomlara bağlı düzensizlikler ve nedenlerini açıklayabilme
8-Kanser gelişiminin genetik temelini kavrayabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Tıbbi Biyolojiye Giriş ve Hücre Teorisi
2-Hücreyi İnceleme Yöntemleri
3-LAB-1: Mikroskobun Tanıtımı ve Kullanımı
4-LAB-2: Hücre İncelemeleri
5-Hücrenin Bileşenleri ve Hücre Çeşitleri
6-Hücresel Organizasyon: Hücre zarı ve Hücre İskeleti
7-Hücresel Organizasyon: Hücre Organelleri
8-Hücre Zarında Madde Taşınması, Hücre Bağlantıları
9-Hücrede Uyarı İletimi
10-Hücre Döngüsü, Mitoz Bölünme
11-LAB-3: Mitoz Bölünme Evreleri
12-Hücre Döngüsü Kontrolü
13-Mayoz Bölünme ve Kök Hücre Kavramı
14-ARA SINAV (Dekanlık tarafından belirlenen tarihte)
15-Nükleik Asitler, DNA’nın Yapısı ve Replikasyonu
16-Nükleik Asitler; DNA’nın Yapısı ve Replikasyonu, Genom Organizasyonu
17-Gen İfadesi: Transkripsiyon ve RNA Çeşitleri
18-Gen İfadesi: Genetik Kod ve Translasyon
19-Gen İfadesinin Kontrolü
20-DNA'nın paketlenmesi ve Kromozom
21-Mutasyonlar ve DNA Tamir Mekanizmaları
22-Kromozom Mutasyonları; Sayısal ve Yapısal Düzensizlikler
23-LAB-4: İnsan Kromozomları ve Karyotip
24-Kalıtımın Temel Kuralları ve Kalıtım Kalıpları
25-Kalıtımın Temel Kuralları ve Kalıtım Kalıpları, Kanser Genetiği
26-LAB-5: Multipl alleli-ABO Kan Grupları ve Pedigri
27-Kanser Genetiği
28-ARA SINAV (Dekanlık tarafından belirlenen tarihte)
29-FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı111
Derse Katılım23369
Laboratuvar5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma23060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)177

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi


PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
ÖÇ13343312
ÖÇ23343312
ÖÇ33343312
ÖÇ43243312
ÖÇ53243312
ÖÇ63243312
ÖÇ73243312
ÖÇ83243312
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek